Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. ONDREJOVÁ, Dana. Evropské výzvy pro českou regulaci tzv. product placement (European Appeals for Czech Regulation of Product Placement). In ONDREJOVÁ, Dana. Dny práva. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. 14 pp. ISBN 978-80-210-4733-4.
 2. 2006

 3. VANĚK, Jiří. Středoevropské sympozium, VIII. Brněnské implantologické dny (Central-European symposium, VIII. Brno Implantology symposium). 2006.
 4. 2005

 5. DANČÁK, Břetislav. Polská percepce významu USA pro Evropu (Polish Perception of USA Importance for Europe). Mezinárodní politika. Praha, 2005, vol. 2005, No 4, p. 6-8. ISSN 0543-7962.
 6. TARABA, Jan and Zdirad ŽÁK. The 2005 Younger European Chemists Conference - Brno 2005. 2005.
 7. 2004

 8. FREYBURG, Lubomír. Středoevropské symposium, VII. Brněnské implantologické dny (Central-European symposium, VII. Brno Implantology symposium). 2004.
 9. VANĚK, Jiří. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny (Central-European symposium, VII. Brno Implantology Symposium). 2004.
 10. FASSMANN, Antonín. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny (Central-European symposium, VII. Brno Implantology Symposium). 2004.
 11. ŘEZÁČ, Miroslav. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny (Central-European symposium, VII. Brno Implantology Symposium). 2004.
 12. FREYBURG, Lubomír. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny (Central-European symposium, VII. Brno Implantology Symposium). 2004.
 13. FASSMANN, Antonín. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny (Central-European symposium, VII. Brno Implantology symposium). 2004.
 14. VANĚK, Jiří. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny (Central-European symposium, VII. Brno Implantology symposium). 2004.
 15. 2003

 16. KOPEČEK, Lubomír and Jakub ŠEDO. Czech and Slovak Politicial Parties and their Vision of European Integration. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003, V., No 1, p. 1-10, 15 pp. ISSN 1212-7817.
 17. 1999

 18. FIALA, Petr and Miroslav MAREŠ. Konzervativní a křesťanské politické strany a evropská integrace (Conservative and Christian Parties and European Integration). Brno: Masarykova univerzita, 1999. 90 pp. sborník. ISBN 80-210-2028-8.
 19. 1993

 20. PODBORSKÝ, Vladimír. Emanuel Šimek a evropská prehistorie (Emanuel Šimek and European Prehistory.). Časopis Matice moravské. V Brně: Matice moravská v Brně, 1993, CXII, No 2, p. 311-528. ISSN 0323-052X.
Display details
Displayed: 25/1/2022 10:12