Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2012

 1. PALETA, Tomáš. Maastricht Criteria of…Divergence? Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives. Brno: Masaryk University, 2012, vol. 2012, No 2, p. 92-119. ISSN 1213-2446.
 2. 2009

 3. NECKÁŘ, Jan. Evropská měnová unie (European Monetary Union). In Finanční a daňové právo. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. p. 269 - 273. ISBN 978-80-7380-155-7.
 4. 2007

 5. BACHANOVÁ, Veronika. Mobilita pracovní síly jako jedno z kritérií OCA - aplikace na ČR (Labour Mobility as one of the OCA Criteria - Application to the Czech Republic). In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. p. 1-16. ISBN 978-80-7318-529-9.
 6. 2006

 7. BACHANOVÁ, Veronika. Členství České republiky v EMU - výzva pro české veřejné finance (The Czech Republic Membership in EMU - the Czech Public Finance Challenge). Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2006, vol. 2006, No 3, p. 3-11. ISSN 1213-2446.
 8. KAPITÁN, Zdeněk and Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl III. Cesta k současnému stavu evropské integrace. (The Short Guide of European Union and Her Law. Part III. The Approach to the Contemporary State of European Integration). Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 3, p. 72-77. ISSN 0139-5661.
 9. 2005

 10. PALETA, Tomáš. Problematika synchronizace hospodářského cyklu před vstupem do EMU (The problem of business cycle synchonization before EMU accesion). In Zborník príspevkou medzinárodnej vedeckej konferencie Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej úni. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. p. neuvedeno, 6 pp.
 11. BALCÁRKOVÁ, Soňa. Teoretické prístupy k vytvoreniu Európskej menovej únie (Theoretical approaches to the constitution of EMU). In Sborník příspěvků z vědecké konference MendelNet 2005. Brno: Mendlova zemědělská univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2005. 255 pp. ISBN 80-7302-107-2.
Display details
Displayed: 27/9/2023 19:34