Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2012

  1. PALETA, Tomáš. Maastricht Criteria of…Divergence? Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives. Brno: Masaryk University, 2012, vol. 2012, No 2, p. 92-119. ISSN 1213-2446.
   Maastricht criteria of...divergence?
   Name in Czech: Divergenční Maastrichtská kritéria?
   Name (in English): Maastricht Criteria of…Divergence?
   RIV/00216224:14560/12:00064346 Article in a journal. Economics. English. Czech Republic.
   Paleta, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: monetary policy; Maastricht criteria; Eurozone; euro
   International impact: yes
   Reviewed: yes

   Changed by: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D., učo 13690. Changed: 13/3/2013 09:29.

  2009

  1. NECKÁŘ, Jan. Evropská měnová unie (European Monetary Union). In Finanční a daňové právo. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. p. 269 - 273. ISBN 978-80-7380-155-7.
   Name (in English): European Monetary Union
   RIV/00216224:14220/09:00035217 Chapter(s) of a specialized book. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Neckář, Jan (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: European Monetary Union; Central European Bank; ECU
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Jan Neckář, Ph.D., učo 61277. Changed: 15/3/2009 21:27.

  2007

  1. BACHANOVÁ, Veronika. Mobilita pracovní síly jako jedno z kritérií OCA - aplikace na ČR (Labour Mobility as one of the OCA Criteria - Application to the Czech Republic). In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. p. 1-16. ISBN 978-80-7318-529-9.
   Name (in English): Labour Mobility as one of the OCA Criteria - Application to the Czech Republic
   RIV/00216224:14560/07:00050763 Proceedings paper. Economics. Czech. Czech Republic.
   Bachanová, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: Integration; Optimum Currency Area; Labour Mobility; European Monetary Union
   Type of proceedings: pre-proceedings
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Changed: 11/4/2012 15:22.

  2006

  1. BACHANOVÁ, Veronika. Členství České republiky v EMU - výzva pro české veřejné finance (The Czech Republic Membership in EMU - the Czech Public Finance Challenge). Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2006, vol. 2006, No 3, p. 3-11. ISSN 1213-2446.
   Name (in English): The Czech Republic Membership in EMU - the Czech Public Finance Challenge
   RIV/00216224:14560/06:00031742 Article in a journal. Economics. Czech. Czech Republic.
   Bachanová, Veronika (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: European Monetary Union; public finance; nominal convergence; real convergence
   Reviewed: yes

   Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 18/6/2009 12:14.
  2. KAPITÁN, Zdeněk and Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl III. Cesta k současnému stavu evropské integrace. (The Short Guide of European Union and Her Law. Part III. The Approach to the Contemporary State of European Integration). Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 3, p. 72-77. ISSN 0139-5661.
   Name (in English): The Short Guide of European Union and Her Law. Part III. The Approach to the Contemporary State of European Integration
   RIV/00216224:14220/06:00017557 Article in a journal. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Kapitán, Zdeněk (203 Czech Republic) -- Kapitánová, Jitka (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: European Communities; European Union; Supranationality Principle; European Integration; European Economic Community; European Monetary Union; The Amsterdam Treaty

   Changed by: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., učo 12254. Changed: 13/11/2006 02:17.

  2005

  1. PALETA, Tomáš. Problematika synchronizace hospodářského cyklu před vstupem do EMU (The problem of business cycle synchonization before EMU accesion). In Zborník príspevkou medzinárodnej vedeckej konferencie Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej úni. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. p. neuvedeno, 6 pp.
   Name (in English): The problem of business cycle synchonization before EMU accesion
   RIV/00216224:14560/05:00014363 Proceedings paper. Economics. Czech. Czech Republic.
   Paleta, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: business cycle synchonization; European monetary union; structural variables of economy

   Changed by: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D., učo 13690. Changed: 10/1/2006 10:33.
  2. BALCÁRKOVÁ, Soňa. Teoretické prístupy k vytvoreniu Európskej menovej únie (Theoretical approaches to the constitution of EMU). In Sborník příspěvků z vědecké konference MendelNet 2005. Brno: Mendlova zemědělská univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2005. 255 pp. ISBN 80-7302-107-2.
   Name (in English): Theoretical approaches to the constitution of EMU

   Keywords in English: Euroland; European monetary union; common currency; fiscal policy; monetary policy

   Changed by: Ing. Soňa Kukučková, Ph.D., učo 114784. Changed: 3/5/2006 12:35.
Displayed: 1/12/2023 08:17