Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    1999

  1. RABUŠICOVÁ, Milada. Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. a 90. letech 20. století. (Main topics, questions and problems of educational policy in modern European society form the 60's to the 90's of 20th Century). Studia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U3-4, Brno: Masarykova univerzita, 1999, 1998-1999, No 1, p. 25-41. ISSN 1211-6971.
Display details
Displayed: 18. 2. 2020 05:18