Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. DRESLER, Petr and Marian MAZUCH. Mikulčice a Pohansko - zánik velkomoravských center na dva způsoby (Mikulčice and Pohansko - the extinction of Great Moravian centres in two ways). In Kovár, Branislav; Ruttkay, Matej. Kolaps očami archeologie. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2019. p. 165-177. ISBN 978-80-8196-027-7.
 2. ALAJBERG, Ante and Petr DRESLER. Otres – Crkvina: the Archaeological Excavation and the Systematic Field Survey. In Fourth medieval workshop in Rijeka / Četvrta medievistička znanstvena radionica u Rijeci. 2019.
 3. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? (Pohansko near Breclav. Sixty years, four generations, one world. Or two?). In Archeologia historica 2019, Křivoklát. 2019.
 4. 2018

 5. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit. (Pohansko u Břeclavi. New findings of the last ten years of intensive research of the Great Moravian fortified settlement and surrounding localities.). In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. 2018.
 6. 2016

 7. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? (Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 pp. ISBN 978-80-210-8417-9.
 8. 2015

 9. DRESLER, Petr. Settlement between the 9th and 10th centuries. In How long is the 9th century A. D. in the Carpathian Basin? New Data – New Approaches, Budapest, 8. – 9. 12. 2015. 2015.
 10. 2014

 11. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích (Anthropology-Archaeological Research in the area of the Rosa coeli Monastery in Dolní Kounice). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, p. 371-378. ISSN 0449-0436.
 12. KOVÁŘ, Josef Jan and Josef UNGER. Antropologicko-archeologický výzkum v klášteře Rosa coeli, okr. Brno-venkov (Anthropology-Archaeological Research of the Rosa coeli Monastery, Brno-venkov District). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 13. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa (The Vildenberk Castle during the time of Master John Hus). Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 14. KOVÁŘ, Josef Jan. Introduction of the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology, Faculty of Arts, Masaryk University. 2014.
 15. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Excavations.). In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
 16. KOVÁŘ, Josef Jan, Alžběta ČEREVKOVÁ and Martin KUČA. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno-venkov district)). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, vol. 55, No 2, p. 253-254. ISSN 1211-7250.
 17. KOVÁŘ, Josef Jan, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (The Research of Building Materials and Geomorphology of the Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-venkov District). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, vol. 66, Supplementum 2, p. 60-76. ISSN 0323-2581.
 18. KOVÁŘ, Josef Jan. Revizní výzkum zásypu cisterny na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov (Revisional Research of Backfill of Cistern at Vildenberk Castle, Brno-venkov District). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 19. KOVÁŘ, Josef Jan. Roman Period and Migration Period. A Short Demonstration of New Learning Materials for MU Students. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology, Faculty of Arts, Masaryk University. 2014.
 20. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava o středověké vsi Bystřec v Moravském zemském muzeu (The Exhibition about Medieval Village of Bystřec in Moravian Museum). Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, No 4, p. 407-411. ISSN 0323-2581.
 21. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Výzkum polykulturní lokality Kostice - Zadní hrúd v roce 2013 (Excavation of polycultural site Kostice - Zadní hrúd in the year 2013). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2014, vol. 50, No 53, p. 358-362. ISSN 0449-0436.
 22. 2013

 23. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum kláštera v Dolních Kounicích (Anthropology-Archaeological Research of the Monastery in Dolni Kounice). In Antropologický seminář 2013-2014, Brno. 2013.
 24. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan LEDNICKÝ and Milan RYCHLÝ. Černá Voda (okr. Jeseník) (Černá Voda (Jeseník district)). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2013, vol. 54, No 2, p. 187. ISSN 1211-7250.
 25. UNGER, Josef and Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013 (Opening Day at Rosa Coeli Excavations 2013). Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
 26. KOVÁŘ, Josef Jan. Kdy vznikla synagoga ve Velkém Meziříčí? O archeologickém výzkumu a jeho nálezech. (When the Synagogue in Velké Meziříčí Was Founded? About Archaeological Research and Its Finds). 1st ed. Praha: Roš chodeš. Věstník židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku, 2013. 1 pp. Roč. 75, listopad 2013, s. 18. ISSN 1210-7468.
 27. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Research.). In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
 28. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice: archeologický výzkum zaniklé středověké vsi, tvrze a jejich zázemí. (Mstěnice: Archaeological Excavation of Deserted Medieval Village, Keep and Its Background.). In Městský úřad Hrotovice. 2013.
 29. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice. Archeologický výzkum zaniklé vsi, tvrze a jejich zázemí. (Mstěnice. Archaeological Excavation of Deserted Village, Keep and Its Background.). In Přednáškový cyklus Muzea Vysočiny v Třebíči. 2013.
 30. DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště u Břeclavi : trať Louky od Břeclavska (The new Late Hillfort cemetery near Břeclav : Louky od Břeclavska). Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, No 2013, p. 776-785. ISSN 0323-1267.
 31. DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště v Břeclavi v trati Louky od Břeclavska (The new Late Hillfort cemetery from Břeclav Louky od Břeclavska). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, roč.49, č. 52, p. 355-364. ISSN 0449-0436.
 32. KOVÁŘ, Josef Jan and Josef UNGER. Předstihový výzkum Staré synagogy ve Velkém Meziříčí (Salvage Excavation of the Old Synagogue in Velké Meziříčí). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 33. VÁLEK, David, Eliška KAZDOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ and Zdeněk HÁJEK. Revizní výzkum části příkopu rondelu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo). (Revisional Excavation of the part of roundel's ditch in Těšetice-Kyjovice (Znojmo district)). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 34. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov (Building material from the Vildenberk Castle, Brno-venkov district). In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
 35. 2012

 36. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k.ú. Adolfovice, okr. Jeseník) (Bělá pod Pradědem (Jeseník district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 99-100. ISSN 1211-7250.
 37. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Vydal Ludvík Belcredi vlastním nákladem. Brno 2010. (Ludvík Belcredi: Castle of Skály or About the ring of Lady Elisabeth. History and archaeological excavation of castle. Published by Ludvík Belcredi. Brno 2010.). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, No 1, p. 103-104. ISSN 0323-2581.
 38. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Peter MILO. Výzkum polykulturní lokality Kostice : Zadní hrúd v roce 2011 (Excavation at the polycultural archaeological site Kostice : Zadní hrúd in the year 2011). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2012, roč. 48, č. 51, p. 340-344. ISSN 0449-0436.
 39. 2011

 40. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Brno 2010. (Ludvík Belcredi: Castle of Skály or About the ring of Lady Elisabeth. History and archaeological excavation of castle. Brno 2010.). Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2011. 4 pp. roč. LXIII, č. 4, s. 715-718. ISSN 0323-1267.
 41. DRESLER, Petr. Mýlit se je lidské, aneb dvakrát měř a jednou kopej. Chybné lokalizace archeologických výzkumů na Moravě. (To err is human, or two measuring and one dig. Wrong location of archaeological excavations in Moravia.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.). Brno: Masarykova univerzita, 2011, Neuveden, č. 16, p. 203-218. ISSN 1211-6327.
 42. DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi (The fortification of Pohansko near Břeclav). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 288 pp. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9.
 43. 2010

 44. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. (Josef Unger: Medieval Archaeology : A Reflection of Human Life in The Archaeological Sources). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, No 4, p. 407-408. ISSN 0323-2581.
 45. DRESLER, Petr. Pohanské výzkumy slaví padesátku (The fifty-year anniversary of research at the Great Moravian settlement at Pohansko near Břeclav). Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, Neuveden, No 2009, p. 92-105. ISSN 1211-5800.
 46. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Peter MILO. Výzkum raně středověkého sídliště a pohřebiště v Kosticích - Zadním Hrúdu (Excavations of the early medieval settlement and burial ground in Kostice - Zadní Hrúd). Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, vol. 49, No 46, p. 188-191. ISSN 0449-0436.
 47. 2009

 48. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Břeclav-Pohansko: Stav zpracování výzkumů předhradí (Břeclav-Pohansko: The Status of the Analysis of suburbs). In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 54-61. ISBN 978-80-210-4971-0.
 49. 2008

 50. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Digitální dokumentace archeologického výzkumu opevnění (Digital documentation of an archaeological excavation of a fortification). In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. p. 237-251. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 51. 2006

 52. KOVÁŘ, Josef Jan. Lelekovické předhradí podle výzkumu z roku 1989 (The Bailey of the Lelekovice Castle by the Archaeological Research in 1989). In Pravěk Supplementum 16. 1st ed. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006. p. 11-25. ISBN 80-86399-24-9.
 53. 2005

 54. HORÁCKOVÁ, Ladislava. Mezinárodní expedice v Sakkáre, Egypt (International expedition, Saqqara, Egypt). 2005.
Display details
Displayed: 9. 3. 2021 09:00