Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Nasilije - siledžijstvo - tiranie! (Nasiliye - siledjistvío - tiranie!). Iluminace, Praha: Národní filmový archiv, 2008, vol. 20, No 2, p. 109-118. ISSN 0862-397X.
 2. 2007

 3. VORÁČ, Jiří. Ivan Passer: Mám rád, když obraz vypadá jako skutečnost. Rozhovor. (Ivan Passer. An interview.). Cinepur, Praha: FAMU, Sdružení přátel Cinepuru, 2007, vol. 16, No 51, p. 12-15. ISSN 1213-516X.
 4. 2005

 5. VORÁČ, Jiří. Anketa s exilovými dokumentaristy (Inquiry to Czech-born exile documentarists). In SLOVÁKOVÁ, Andrea. DO. Revue pro dokumentární film III. Jihlava: JSFA, 2005. p. 13-30. ISBN 80-903513-5-2.
 6. VORÁČ, Jiří (ed.). Dokument (v) exilu (Documentary film (in) exile). In SLOVÁKOVÁ, Andrea. DO. Revue pro dokumentární film III. Jihlava: JSFA, 2005. p. 11-60, 50 pp. ISBN 80-903513-5-2.
 7. BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Objevená pevnina: český exilový film (Discovered land: Czech exile cinema). Film a doba, Praha: Sdruž. přátel odborného filmového tisku, 2005, vol. 51, No 1, p. 60-61. ISSN 0015-1068.
 8. VORÁČ, Jiří and Marie KOTKOVÁ. Proměny Vojtěcha Jasného (Metamorphosen by Vojtech Jasny). In SLOVÁKOVÁ, Andrea. DO. Revue pro dokumentární film III. Jihlava: JSAF, 2005. p. 39-49, 11 pp. ISBN 80-903513-5-2.
 9. KOSEK, Pavel. Ruční knížka Kašpara Motěšického ("Ruční knížka" of Kašpar Motěšický). In Verba et historia. první. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. p. 181-190, 9 pp. ISBN 80-86496-20-1.
 10. 2004

 11. MALURA, Jan and Pavel KOSEK. Čistý plamen lásky.Výběr z písní pobělohorských exulantů ze Slezska (Anthology "Čistý plamen lásky.Výběr z písní pobělohorských exulantů ze Slezska"). Brno - Ostrava: Host - Ostravská univerzita, 2004. 360 pp. Old czech books X. ISBN 80-7042-660-8.
 12. KOSEK, Pavel. Jazyk kancionálu "Harfa nová" Jana Liberdy (Language of the hymn book "Harfa nová" by Jan Liberda). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2004, A 52, No 1, p. 95-108. ISSN 0231-7567.
 13. 2003

 14. VORÁČ, Jiří. Nerealizovaný scénář Vojtěcha Jasného (Kominíček a korouhvičky) (Unrealized screenplay by Vojtěch Jasný (The Little Chimmy-sweep and Bannerettes)). Iluminace (Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu), Praha: Národní filmový archiv, 2003, vol. 15, 1 (49), p. 103-113. ISSN 0862-397X.
 15. 2002

 16. VORÁČ, Jiří. Český film v kanadském exilu (Czech Film in Canadian Exile). Film a doba (Čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu), Praha: Sdruž. přátel odborného filmového tisku, 2002, XLVIII, 3(podzim), p. 162-167. ISSN 0015-1068.
 17. VORÁČ, Jiří. Český film v kanadském exilu I: CS TV Okno-The Window (Czech Cinema in Canadian Exile I: CS TV Okno-The Window). Satellite, Toronto, Canada: ABE, 2002, vol. 12, 14, p. 8-9. ISSN 09089.
 18. VORÁČ, Jiří. Český film v kanadském exilu II: CS TV Okno-The Window (Czech Cinema in Canadian Exile II: CS TV Okno-The Window). Satellite, Toronto, Canada: ABE, 2002, vol. 12, 15, p. 11. ISSN 09089.
 19. VORÁČ, Jiří. Český film v kanadském exilu III: Animette Canada (Czech Film in Canadian Exile III: Animette Canada). Satellite, Toronto, Canada: ABE, 2002, vol. 12, 16, p. 15. ISSN 09089.
 20. VORÁČ, Jiří. Český film v kanadském exilu IV: The Taming of the Demons (Czech Born Filmmakers; exile; Canadian cinema; history of Czech cinema; The Taming of the Demons). Satellite, Toronto, Canada: ABE, 2002, vol. 12, 17, p. 9-11. ISSN 09089.
 21. 2000

 22. TRÁVNÍČEK, Jiří. Zrození poezie z ducha Jihu (doslov), in: I. Jelínek: Básně II (A born of the poetry from the spirit of South, in: I. Jelínek: Poems II). Praha: Ivo Železný, 2000. s.209 -226. ISBN 80-237-3624-4.
Display details
Displayed: 26. 5. 2020 03:29