Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2004

  1. ČORNEJOVÁ, Michaela. K vývoji pomístních jmen (On the development of field-names). Karlík, P. - Pleskalová, J. (eds.). In Život s morfémy. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 47-55. ISBN 80-210-3373-8.
Display details
Displayed: 22/10/2021 00:52