Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. DRESLER, Petr, Peter MILO, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER and Miroslav DEJMAL. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín) (Non-destructive research into the field systems and the structure of the built-up area of the deserted medieval village of Vojšice (Hodonín district)). Archaeologia historica. Masarykova univerzita, 2019, vol. 44, No 1, p. 269-287. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-1-12.
 2. ALAJBERG, Ante and Petr DRESLER. Otres – Crkvina: the Archaeological Excavation and the Systematic Field Survey. In Fourth medieval workshop in Rijeka / Četvrta medievistička znanstvena radionica u Rijeci. 2019.
 3. 2016

 4. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? (Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 pp. ISBN 978-80-210-8417-9.
 5. 2015

 6. DRESLER, Petr, Tomáš TENCER and Michal VÁGNER. Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky (A survey of the deserted medieval village of Opatovice, cadastral district of Hrušky). Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, vol. 20, No 1, p. 113-132. ISSN 1805-918X.
 7. DRESLER, Petr. Settlement between the 9th and 10th centuries. In How long is the 9th century A. D. in the Carpathian Basin? New Data – New Approaches, Budapest, 8. – 9. 12. 2015. 2015.
 8. 2013

 9. DRESLER, Petr. Deset let prospekce okolo Pohanska u Břeclavi (Ten years of fied survey around the Pohansko near Břeclav). In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. p. 87-94. ISBN 978-80-87311-43-1.
 10. 2010

 11. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Mapa archeologických lokalit zjištěných systematickou prospekcí (okr. Břeclav) (Map of archaeological sites explored during systematic field prospection (district Břeclav)). 2010.
 12. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Peter MILO. Výzkum raně středověkého sídliště a pohřebiště v Kosticích - Zadním Hrúdu (Excavations of the early medieval settlement and burial ground in Kostice - Zadní Hrúd). Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, vol. 49, No 46, p. 188-191. ISSN 0449-0436.
 13. 2007

 14. DRESLER, Petr. Analysis of archaeological field prospection in the hinterland of the early medieval centre Pohansko near Břeclav. In Abstracts book / 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists. Zadar. Zadar: European Association of Archaeologists, 2007. p. 128-129. ISBN 978-953-7237-25-7.
 15. 2000

 16. VOKÁČ, Milan, Martin KUČA and Lubomír PROKEŠ. Březník (okr. Třebíč) (Březník (district of Třebíč)). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2000, vol. 42, No 1, p. 131. ISSN 1211-7250.
Display details
Displayed: 12/5/2021 22:55