Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

  1. VONKOVÁ, Erika. Cesta k fenomenologickému pojetí subjektu robota (The way to the phenomenological concept of the robot subject). In Přednáška pro studenty doktorského studia filosofie na Univerzite s. Cyrila a Metoda, Trnava. 2020.

  2017

  1. VONKOVÁ, Erika. Jan Patočka jako průvodce na cestě z podsvětí. (Jan Patočka as a guide on the way from the underworld). In Konference Jan Patočka a naše doba. 2017.

  2016

  1. VONKOVÁ, Erika. Výstava Jan Patočka na Pedagogické fakultě MU (Jan Patocka exhibition at the Faculty of Education). 2016.

  2005

  1. JEMELKA, Petr. O přírodě, civilizaci, historii a dalším (Studie a eseje) (About Nature, civilisation, history etc.). 1st ed. Brno: MU Brno, 2005, 136 pp. Pedagogická fakulta MU. ISBN 80-210-3902-7.

  2002

  1. VÁCLAVÍK, David. Úvod do filosofie (An Introduction to the Philosophy). 1st ed. Liberec: Technická univerzita, 2002, 65 pp. ISBN 80-7083-620-2.
Display details
Displayed: 24/7/2024 13:59