Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. SCHWEIGL, Johan. Financial Crisis or Healing Process? In COFOLA 2009: Key Points and Ideas. Brno: Masarykova Univerzita, 2009, p. "nestránkováno", 2 pp. ISBN 978-80-210-4855-3.

  2008

  1. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. MiFID - klasifikace zákazníků a jejich ochrana (MiFID - clients classification and their protection). In Evropské finanční systémy 2008 - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1st ed. Brno: MU ESF Katedra financí, 2008, p. 306-310. ISBN 978-80-210-4628-3.
  2. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008, 352 pp. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-214-3703-6.

  2007

  1. HUSTÁK, Zdeněk. Co čeká kapitálový trh v České republice? (New expectations for the Capital Market in the Czech Republic). Kapitál. Praha: EUROMEDIA, 2007, vol. 2007, No 10, p. 13-15. ISSN 1211-748X.
  2. REJNUŠ, Oldřich. Novodobý význam burzovního obchodování komodit v podmínkách soudobé světové ekonomiky (The present-day significance of commodity exchange trading in the conditions of the current world economy). In Mezinárodní konference Podnikatelské fakulty VUT v Brně "Research in the area of economics and company management". VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Podnikatelská fakulta, 2007, p. 161-170, 210 pp. ISBN 978-80-214-3482-0.
  3. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy (Money economy - Financial markets). 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM, 2007, 286 pp. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0.
  4. REJNUŠ, Oldřich. Soudobý význam komodit při vytváření nových druhů finančních investičních instrumentů (strukturovaných produktů) (The present-day significance of commodity in construction new types of financial investment instruments). In 7. mezinárodní konference "Nové obchodovatelné komodity a jejich využití". 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 35-42, 92 pp. ISBN 978-80-210-4432-6.

  2005

  1. SEDLÁČEK, Jaroslav. Reálná hodnota finančních nástrojů (IAS 39) (Fair Value of Financial Instruments). In Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: MZLU PEF, 2005, p. 104-111. ISBN 80-7302-094-7.

  2002

  1. ŠEVČÍK, Aleš and Petr ČERVINEK. Očekávané změny vývoje finančních trhů (Anticipated changes in development of financial markets). In Soubor příspěvků prací a výsledků vědeckovýzkomné činnosti učitelů Katedry financí. 1st ed. Brno: ESF MU, 2002, p. 100-106. ISBN 80-210-3032-1.
  2. ŠEVČÍK, Aleš, Petr ČERVINEK and Martin ŠIŠKA. Tendence vývoje mezinárodního finančního systému (Trends of international financial system development). In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Mena, bankovníctvo, finančné trhy. První. Bratislava: EKONÓM, 2002, p. 30-33. ISBN 80-225-1621-X.
  3. ČERVINEK, Petr. The future trends of the financial systems. In Karviná. Karviná: Karviná, 2002, p. 1-10.
Display details
Displayed: 18/7/2024 12:31