Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. VALOUCH, Petr. Evropské finanční systémy 2008 (European financial systems 2008). 2008.
  2. ŘEZÁČ, František. Odborná praxe studentů finančního podnikání (Practical experience of students of financial enterprice). In Sborník příspěvků ze Semináře Praxe a stáže studentů vysokých škol. Brno: Masarakova univerzita, 2008, p. 83-93. ISBN 978-80-210-4760-0.
  3. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - finanční trhy (Money Economy - Financial Markets). Čtvrté vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně – Akademické nakladatelství CERM, 2008, 352 pp. skripta. ISBN 978-80-214-3703-6.
  4. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008, 352 pp. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-214-3703-6.

  2007

  1. REJNUŠ, Oldřich. Novodobý význam burzovního obchodování komodit v podmínkách soudobé světové ekonomiky (The present-day significance of commodity exchange trading in the conditions of the current world economy). In Mezinárodní konference Podnikatelské fakulty VUT v Brně "Research in the area of economics and company management". VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Podnikatelská fakulta, 2007, p. 161-170, 210 pp. ISBN 978-80-214-3482-0.
  2. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy (Money economy - Financial markets). 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM, 2007, 286 pp. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0.
  3. KYNCL, Libor. Sjednocení dozoru nad finančními trhy v rámci reformy veřejné správy (The Unification of Supervision over Financial Markets in the Reform of Public Administration). In Dny veřejného práva. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 76, 474-480, 7 pp. ISBN 978-80-210-4430-2.

  2006

  1. SVOBODA, Martin. Effects of economics indicators on financial markets. Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2006, vol. 2006, No 1, p. 73-78, 5 pp. ISSN 1213-2446.
  2. ČEJKOVÁ, Viktória and Dalibor PÁNEK. Zlučovanie bankových a nebankových úverových registrov v Českej republike. BIATEC. Bratislava: Národná banka Slovenska, 2006, vol. 14, 3/06, p. 22-24, 2 pp. ISSN 1335-0900.

  2004

  1. ŠTURC, Boris. Finančné trhy (Financial markets). Bratislava: Národná banka Slovenska, 2004, 94 pp. ISBN 80-8043-086-1.

  2001

  1. ŠEVČÍK, Aleš. Tendence vývoje finančních trhů (Development trends of financial markets). In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1st ed. EsF MU v Brně: Masarykova univerzita, 2001, p. 1-13. ISBN 80-210-2537-9.
Display details
Displayed: 18/7/2024 13:45