Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. HYÁNEK, Vladimír and Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Pluralismus procesu poskytování veřejných služeb (PLURALISM OF PROCESS OF PUBLIC SERVICES). In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Tribun EU s.r.o. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 20-41. ISBN 978-80-7399-345-0.
 2. 2007

 3. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Bydlení (Housing). In REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. p. 237-246, 10 pp. ekonomická učebnice. ISBN 978-80-86929-29-3.
 4. ŠKARABELOVÁ, Simona. Kultura (Culture). druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 12 pp. ISBN 9788086929293.
 5. ŠKARABELOVÁ, Simona. Masmédia (Massmedia). In REKTOŘÍK, Jaroslav akol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. p. 218-226, 9 pp. ISBN 9788086929293.
 6. 2006

 7. SUCHÁNEK, Petr and Jiří ŠPALEK. Analýza dopadu daní na financování podniků v ČR (The Analysis of Taxes Impact on a Financing of Enterprises in Czech Republic). In Firma a konkurenční prostředí 2006. 1. vyd. Brno: MZLU PEF Brno, 2006. p. 131-138, 8 pp. ISBN 80-7302-117-X.
 8. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola jako nástroj krizového řízení ve veřejné správě (The Inspection as Tool of the Crisis Management in the Public Administration.). Vedoucí autorského kolektivu Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. In ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Eduard BAKOŠ, Josef VILÁŠEK and Zdeněk KUBEŠ. Krizové řízení ve veřejné správě a bezpečnost obyvatel. První. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. p. 38 - 50, 64 pp. Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC. ISBN 80-210-3934-5.
 9. BINEK, Jan. Spolupráce obcí a financování společných aktivit (Cooperation of municipalities and funding of collective activities). In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení - Sborník z III. ročníku mezinárodní vědecké konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů Mladá věda. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 12-20, 9 pp. ISBN 80-210-4148-X.
 10. 2005

 11. HYÁNEK, Vladimír, Simona ŠKARABELOVÁ and Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů (Analysis of NGOs' Financing from selected public budgets). 1. vydání. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005. 40 pp. Systematické sledování ekonomického prostředí NNO. ISBN 80-239-5262-5.
 12. MALÝ, Filip. Strategické finanční rozhodování (Strategic financial decision making). In Sborník mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín, 2005. p. 175-175, 231 pp. ISBN 80-7318-257-2.
 13. MALÝ, Filip. Strategické finanční rozhodování (Strategic financial decision making). In Teorie řízení podniku - Sborník prací studentů doktorského studia. první. Brno, 2005. p. 24-49, 231 pp. ISBN 80-210-3698-2.
 14. 2004

 15. SALÁK, Pavel. Problematika náhrady nákladů za nasazení armády ČR při řešení krizových situací (Questions of a compensation of expenses for the use of the Czech Army during emergency events.). In JUMAN 04 : Jurist and Manager : první mezinárodní pracovní konference, Praha, 21. října 2004. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2004. p. 141-152, 12 pp. ISBN 80-86596-52-4.
 16. HYÁNEK, Vladimír and Simona ŠKARABELOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2003 (Analysis of Public Budget Financing of Non-Profit Organizations in the 2003). Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2004. 25 pp. Rozbor.
 17. 2003

 18. HYÁNEK, Vladimír and Simona ŠKARABELOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2002 (Analysis of Public Budget Financing of Non-Profit Organizations in the 2002). Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2003. 20 pp. Rozbor.
 19. 2002

 20. ŠKARABELOVÁ, Simona. Když se řekne nezisková organizace (All about Non-Profit Organization). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 130 pp. Příručka. ISBN 80-210-3031-3.
 21. 2000

 22. REKTOŘÍK, Jaroslav and Stanislav CYSAŘ. Financování neziskových organizací v ČR (Non-profit Organisations in the Czech Republic and their Financing). In Neziskové organizace v ČR, SR a Rakousku. 1.vydání. Brno: MU, 2000. p. 150-157. ISBN 80-210-2259-0.
Display details
Displayed: 27. 9. 2020 22:18