Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Hana KUČEROVÁ. Aggression in first-episode schizophrenia. Primary Care and Community Psychiatry. Londýn: Informa Healthcare, 2008, vol. 13, No 3, p. 134-137. ISSN 1746-8841.
 2. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Hana KUČEROVÁ. Insight in first-episode schizophrenia. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 2008, vol. 12, No 1, p. 36-40. ISSN 1365-1501.
 3. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ and Michal ČERNÍK. Profil a průběh kognitivního deficitu u pacientů s první episodou schizofrenie během jednoho roku (Profil and behavior cognitive deficit in patients with first episode schizophrenia in course first year). In Psychiatrie. 2008, Suppl. 1, s. 31. 2008. ISSN 1211-7579.
 4. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Hana KUČEROVÁ. Psychopatology and testosterone in males with first episode schizofrenia. In Program and Abstracts CINP Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Regional meeting Asia. Kuala Lumpur Malaysia: Malaysian Psychiatric Association, 2008. p. 16-16.
 5. 2007

 6. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK and Hana KUČEROVÁ. Neurological soft signs and their relationship to 1-year outcome in first-episode schizophrenia. European Psychiatry. Elsevier, 2007, vol. 2007, No 22, p. 499-504, 5 pp. ISSN 0924-9338.
 7. 2006

 8. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Eva ČEŠKOVÁ, Petr KRUPA, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Aplikace zobrazovacích metod u prvních epizod schizofrenie (Neuroimaging application in first episode schizophrenia). Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2006, vol. 11, No 3, p. 67-67. ISSN 1211-7579.
 9. 2004

 10. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Josef ŠPAČEK, Marta ONDRUŠOVÁ and Boleslav PROKEŠ. Hippocampal volume and the clinical picture of the first episode schizophrenia. The International Journal of Neuropsychopharmacology. CINP Congress, June 20-24,2004,Paris: Cambridge University Press, 2004, vol. 7, suppl. 1, p. 222-223. ISSN 1461-1457.
 11. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Miroslav ROBEŠ, Vlasta OBROVSKÁ and Josef KAŠPÁREK. Vliv galantaminu na kognitivní a negativní příznaky schizofrenie: série kazuistik. (Galantamine influence on schizophrenic cognitive and negative symptomathology: case series.). In Česká psychiatre a svět. Sborník přednášek a abstrakt V. sjezdu České psychiatrické společnosti. 1st ed. Praha: Galén, 2004. p. 96-98. ISBN 80-7262-273-0.
 12. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Josef ŠPAČEK and Boleslav PROKEŠ. Změny objemu hippokampu a neuropsychologický profil prvních epizod schizofrenie. (The changes of the hippocampal volume and the neuropsychological profil in the first episod schizophrenia.). In Česká psychiatre a svět. Sborník přednášek a abstrakt V. sjezdu České psychiatrické společnosti. 1st ed. Praha: Galén, 2004. p. 99-99. ISBN 80-7262-273-0.
 13. 2003

 14. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and E. TRONEROVÁ. Neurological soft signs in first-episode schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2003, vol. 13, No 4, p. 313. ISSN 0924-977X.
 15. ŠVESTKA, Jaromír, Oldřich SYNEK and Alexandra ŽOURKOVÁ. Olanzapine versus risperidone in first-episode schizophrenic and schizoform disorders: A double-blind comparison. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2003, vol. 13, suppl. 4, p. 291-291. ISSN 0924-977X.
 16. 1999

 17. ČEŠKOVÁ, Eva, Marta ONDRUŠOVÁ, Josef ŠPAČEK and Petr HROBAŘ. Biologické markery u prvních atak schizofrenie (Biological markers in first episode schizophrenia). In Neurobiologie duševních poruch. 1st ed. Praha: Galén, 1999. p. 26-28. ISBN 80-7262-015-0.
 18. ČEŠKOVÁ, Eva, Miroslav LORENC, Pavel DRYBČÁK and Marta ONDRUŠOVÁ. Prediction of treatment efficacy in first episode schizophreni (Abstract) (Prediction of treatment efficacy in first episode schizophrenia (Abstract)). European Neuropsychopharmacology. Amsterodam: Elsevier, 1999, vol. 9, Suppl.5, p. 284. ISSN 0924-977X.
Display details
Displayed: 23/5/2022 04:46