Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2006

  1. SELUCKÁ, Markéta. Nájem bytu po novelách občanského zákoníku (Lease of a flat after amending the Civil Code). Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2006, Roč. 14, č. 18, p. 653-661. ISSN 1210-6410.
  2. SELUCKÁ, Markéta. Zásadní novelizace nájmu bytu (Fundamental amending of lease of flat). Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2006, Roč. 15, č. 5, p. 42-46. ISSN 1210-3977.
  3. 2005

  4. SELUCKÁ, Markéta. Nájem a podnájem bytu (Lease and sublease of a flat.). Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 150 pp. (Právo pro denní praxi). ISBN 80-251-0800-7.
  5. SELUCKÁ, Markéta. Nebude to tak snadné, drahá! Nájem bytu manžely. (It will be not so easy, darling! Lease of flat by spouses.). Osobní finance. Brno: Computer Press,a.s., 2005, Roč. 2005, č. 6, p. 35. ISSN 1213-7405.
Display details
Displayed: 2/2/2023 22:33