Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. ŠPAČEK, Petr, Pavel ZACHERLE, Zdeňka SÝKOROVÁ, Jana PAZDÍRKOVÁ and Josef HAVÍŘ. Microseismic activity of the Upper Morava Basin and surroundings. Transactions of the VŠB–Technical University of Ostrava, civil engineering series. Ostrava: VŠB–Technical University of Ostrava, 2008, vol. 8, No 2, p. 287-295. ISSN 1213-1962.
 2. 2006

 3. ŠPAČEK, Petr, Zdeňka SÝKOROVÁ, Jana PAZDÍRKOVÁ, Jan ŠVANCARA and Josef HAVÍŘ. Present-day Seismicity of the Southeastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif). Studia geophysica et geodaetica. Praha: Geofyzikální ústav AV ČR, 2006, vol. 50, No 4, p. 233-258, 25 pp. ISSN 0039-3169.
 4. 2005

 5. LEICHMANN, Jaromír and Jana SUCHÁNKOVÁ. Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu (Post-magmatic processes in the durbachites from the Jihlava pluton). In 2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 1st ed. Slavonice: Česká geologická služba, 2005. p. 147. ISBN 80-7075-653-5.
 6. LEICHMANN, Jaromír, Kamil MAREK and Josef ZEMAN. Reaction between agate nodules and penetrating CO2 rich fluids - a CL-EMS study. Mitteilungen der Osterreichischen Mineralogischen Gesellschaft. Wien, 2005, vol. 151, No 1, p. 79. ISSN 1609-0144.
 7. 2002

 8. ŠRÁČEK, Ondřej and J. ZACHARIÁŠ. Fluids in geological processes. In Knowledge for Sustainable Development: Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Oxford: Eolss Publishers, 2002. p. 1-23. ISBN 0 9542989-0-X.
 9. LOSOS, Zdeněk, Jana HLADÍKOVÁ and Jiří ZIMÁK. Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (Chemical and isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm of the Nízký Jeseník Upland and Oderské vrchy Mts.). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001. Praha (Czech Rep.): ČGÚ, 2002, vol. 2002, No 1, p. 154-156. ISSN 0514-8057.
 10. 2001

 11. SLOBODNÍK, Marek and Zdeněk DOLNÍČEK. Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník (Fundamental features of fluids of hydrothermal mineralization near Hrabůvka, the Nízký Jeseník Mts.). Geol. výzk. Mor. Slez. v r.2000. Brno: MU Brno, 2001, vol. 8, No 1, p. 52-54. ISSN 1212-6209.
 12. 2000

 13. SLOBODNÍK, Marek. Hydrotermální mineralizace (Hydrothermal mineralisation). In Motyčka Z. et al.(eds.): Amatérská jeskyně. 1st ed. Brno: ČSS, 2000. p. 117-121. ISBN 80-238-4721-X.
 14. 1994

 15. SLOBODNÍK, Marek, Ph. MUCHEZ and W. VIAENE. Variscan and post-Variscan fluid flow in the Rhenohercynicum of the Ardennes (southern Belgium) and in the eastern part of the Bohemian Massif. (Variscan and post-Variscan fluid flow in the Rhenohercynicum of tne Ardennes (southern Belgium) and in the eastern part of the Bohemian Massif.). J. Czech Geol. Soc. Praha: ČGÚ Praha, 1994, vol. 39, No 1, p. 106-107. ISSN 0008-7378.
Display details
Displayed: 5/8/2021 11:11