Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

  1. PELOUŠEK, Jakub. Básník-iniciátor: tvůrčí postava během diskontinuity epistém (Poet-initiator: a creative figure during epistémé discontinuity). In FILEX 2018. 2018.

  2009

  1. VACKOVÁ, Barbora. Cizinec v ideální společnosti (Stranger in Ideal Society). In Město: proměnlivá ne/samozřejmost. 1st ed. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2009, p. 13-30. ISBN 978-80-86818-86-3.

  2008

  1. HYNEK, Nikola. Conditions of Emergence and Their Effects: Political Rationalities, Governmental Programs and Technologies of Power in the Landmine Case. Journal of International Relations and Development. Palgrave Macmillan, 2008, vol. 11, No 2, p. 93-120. ISSN 1408-6980.

  2002

  1. KYLOUŠEK, Petr. O autorech; Několik souvislostí (About authors; Some connections). In Znak, struktura, vyprávění. Brno: Host, 2002, p. 307-318. Strukturalistická knihovna 10. ISBN 80-7294-016-3.
  2. KYLOUŠEK, Petr. Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu (Sign, structure and narration). 1st ed. Brno: Host, 2002, 324 pp. Strukturalistická knihovna 10. ISBN 80-7294-016-3.

  1995

  1. VOLEK, Jaromír. Pojem šílenství v kontextu díla Michaela Foucaulta (The Concept of Insanity in the Context of Foucalt's Work.). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno: Masarykova universita Brno, 1995, XLIII, No 36, p. 47-73. ISSN 0231-5122.
Display details
Displayed: 28/5/2024 03:49