Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Avenir du français en République tchèque (Future of French Language Teaching in Czech Republic). In Situation et perspectives d’évolution des départements d’études françaises des universités européennes. 2009.
 2. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Didaktika literárního textu (Methodology of Literature Texts). In Studentská konference Katedry francouzského jazyka a literatury PedF MU: Aplikace didaktických zásad v závěrečných písemných pracích z cizího jazyka. Brno: MUNI PRESS, 2009. p. 18-27. ISBN 978-80-210-4860-7.
 3. 2008

 4. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Adverbes spatiaux en français du XIIe siecle (Adverbs of place in French of the XIIth century). In Sborník prací FF OU číslo 239/2008, Studia romanistica, číslo 8. 1st ed. Ostrava: FF Ostravské uiverzity v Ostravě, 2008. p. 121-131. ISBN 978-80-7368-483-9.
 5. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Comment faciliter l´apprentissage du français aux apprenants tcheques atteints des troubles spécifiques du langage oral et écrit (How facilitate the Learning of the French language to the Czech Pupils with Specific Learning Difficulties). In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU/ Communicative Approach in Foreign Language Teaching in Learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 106-113. Pd-42/08-02/58. ISBN 978-80-210-4782-2.
 6. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Čeho se vyvarovat při psaní diplomové práce z francouzského jazyka (Frequent mistakes in Diploma Thesis). In Sborník ze studentské konference na téma: K metodologické problematice psaní disertačních a diplomových prací. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 8-13. ISBN 978-80-210-4660-3.
 7. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Hádej, jak se jmenuji (Guess my name). Cizí jazyky ve škole. Plzeň: Fraus, 2008, vol. 52, No 2, p. 57-61. ISSN 1210-0811.
 8. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. La bande dessinée pour l´enseignement interdisciplinaire (The comics for the interdisciplinar Education). Lingua Viva. České Budějovice: Katedra jazyků Jihočeské univerzity, 2008, 7/2008, No 7, p. 33-43, 10 pp. ISSN 1801-1489.
 9. KUBALÍKOVÁ, Lucie. Les couleurs dans la classe du français (The colours in the class of French). Bulletin Sdružení učitelů francouzštiny. Praha, 2008, vol. 18, No 63, p. 36-37. ISSN 1212-1657.
 10. POLICKÁ, Alena. Prix Gallica pour la meilleure these soutenue entre 2006 et 2007 (Price Gallica for best PhD thesis between 2006 and 2007 in Czech republic). Asociace Gallica (sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice), 2008.
 11. 2007

 12. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Francouzská a česká lingvistická terminologie (French and Czech linguistic terminology). 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 53 pp. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4446-3.
 13. 2006

 14. PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. La composition en argot : une vulgarité composée? (Composition in slang : a composite vulgarity?). Études romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 2006, No 26, p. 19-27. ISSN 0231-7532.
 15. KAZELLEOVÁ, Jitka. Projekt ESF CZ.04.1.03/3.1.15.2/0061 Vytvoření podpůrné sítě pro inovativní formy celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství a jejich sdílení prostřednictvím e-learningu v LMS Moodle. (Project Corroborative System for Innovative Forms of Lifelong Education of Teachers and Other Pedagogical Staff and Sharing the Materials in the E-learning System LMS Moodle.). 2006.
 16. 2005

 17. CHRISTOV, Petr. Francouzské drama dnes :antologie překladů současné francouzské dramatiky. (Anthology of Modern French Drama). Translated by Daniela Jobertová - Kateřina Neveu - Petr Christov. Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2005. 166 pp. Divadelní hry 1. ISBN 8086151875.
 18. 2004

 19. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. La négation et le C.O.D. massif ou abstrait (The negation and the massive and abstract nouns in position of object in French). In SPFFOU - Studia romanistica 4. 1st ed. Ostrava: FF Ostravské univerzity, 2004. p. 71-86. ISBN 80-7042-674-8.
 20. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Le français populaire dans l'oeuvre de G. de Maupassant (French popular in the works of G. de Maupassant). In Actes du 8e séminaire d Etudes doctorales. 1st ed. Prešov: Filozofická fakulta Prešovské univerzity, 2004. p. 212-217, 5 pp. ISBN 80-969277-2-8.
 21. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Les adverbes ou les expressions de quantité dans les textes du XIIe au XVIe siecle (Adverbs or expressions of quantity in the texts from XIIth to XVIth century). In Etudes Romanes de Brno - SP FF BU L 25 (2004). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 19-28. ISBN 80-210-3431-9.
 22. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Textová cvičebnice francouzštiny (online) (Exercise book of French). Brno: Masarykova univerzita: Pedagogická fakulta, 2004.
 23. 2003

 24. DORÉ, Isabelle and Petr CHRISTOV. César et Drana (César and Drana). Translated by Petr Christov. 1. české vydání. Brno: Větrné mlýny, 2003. 38 pp. Dramatické texty, sv. 27. ISBN 80-86151-73-5.
 25. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. L'évolution des fonctions de l'article partitif en francais (Evolution of fonctions of articles partitf in french). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 302 pp. 3818/Pd-20/03-17/92. ISBN 80-210-3229-4.
 26. 2001

 27. HORÁK, Petr. Francouská filosofie na konci XX. století (The French philosophy at the end of the XXth century). Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 37 - 59, 22 pp. Sborník prací filosofické fakulty MU B 48. ISBN 80-210-2622-7.
Display details
Displayed: 2/12/2021 07:13