Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. BEGANOVIĆ, Velid. ‘God Damn This War’ : Virginia Woolf’s Struggle for Peace between the Wars. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-210-9015-6.
  URL
  English. Czech Republic.
  Keywords in English: Modernism; Woolf; war; culture; struggle; future; the Mark on the Wall; The Years; Wittgenstein; essays; letters; diary; biography
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D., učo 39970. Changed: 28/1/2019 12:38.
 2. 2008

 3. KUŘE, Josef. Bioethics and the Future: Future Potentiality in Bioethics Foundational Theories. In The Challenge of Cross-Cultural Bioethics in the 21st Century. 2008.
  Name in Czech: Bioetika a budoucnost: Budoucí potencialita v bioetických teoriích
  Name (in English): Bioethics and the Future: Future Potentiality in Bioethics Foundational Theories
  Philosophy and religion. English. Croatia.
  Keywords in English: bioethics future
  Type of proceedings: pre-proceedings
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., učo 29166. Changed: 27/6/2009 15:05.
 4. KUŘE, Josef. Budoucnost v současných koncepcích bioetiky (Future in the contemporary concepts of bioethics). In V. Gluchman (ed.), Metodologické a metodické otázky bioetiky v súčasnosti. Zborník abstraktov konferencie UNESCO. 2008.
  Name in Czech: Budoucnost v současných koncepcích bioetiky
  Name (in English): Future in the contemporary concepts of bioethics
  Philosophy and religion. Czech. Slovakia.
  Keywords in English: bioethics future
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., učo 29166. Changed: 27/6/2009 15:48.
 5. HUMPOLÍČEK, Pavel. Kreativita v budoucnosti (Creativity in the future). : Česká televize, 2008. pořad Milénium.
  URL URL
  Name in Czech: Kreativita v budoucnosti
  Name (in English): Creativity in the future
  RIV/00216224:14210/08:00034346 Audiovizuální tvorba. Psychology. Czech. Czech Republic.
  Humpolíček, Pavel (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: creativity; future; discussion

  Changed by: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Changed: 18/12/2008 10:11.
 6. 2007

 7. VOTAVA, Miroslav. Co čeká lékařskou mikrobiologii za 20 let? (What are the Prospects for Medical Microbiology in the Next 20 Years?). Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, vol. 56, No 1, p. 20-22. ISSN 1210-7913.
  Name (in English): What are the Prospects for Medical Microbiology in the Next 20 Years?
  RIV/00216224:14110/07:00032934 Článek v odborném periodiku. Microbiology, virology. Czech. Czech Republic.
  Votava, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: medical microbiology; future; molecular biology; conventional methods
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc., učo 5. Changed: 25/6/2009 10:24.
 8. 2004

 9. MUNZAR, Jiří. Gegenwart und Zukunft der deutschen Sprache in Tschechien, insbesondere im Großraum Brünn (The Position of German Language in Czechia, especially in Brno and surroundings at Present and in Future). In Dietmar Goltschnigg - Anton Schwab (Ed.): Zukunftschancen der deutschen Sprache in Mittel-, Südost- und Osteuropa. Wien: Edition Praesens, 2004. p. 396-399, 4 pp. ISBN 3-7069-0237-0.
  Name in Czech: Současnost a budoucnost němčina jako cizího jazykav Česku, zejména v oblasti Brna
  Name (in English): The Position of German Language in Czechia, especially in Brno and surroundings at Present and in Future
  RIV/00216224:14210/04:00030676 Stať ve sborníku. Linguistics. German. Austria.
  Munzar, Jiří (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: German Language; Czechia; Position; Brno; Present; Future;

  Changed by: Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D., učo 10978. Changed: 14/4/2010 22:03.
 10. KIRSCH, Otakar. Minulostí k budoucnosti (katalogizace památek Svazku obcí Větrník) (Through past to the future (catalogue of monuments of Svaz obcí Větrník)). Rostěnice: Svazek obcí Větrník, 2004. 125 pp.
  Name in Czech: Minulostí k budoucnosti (katalogizace památek Svazku obcí Větrník)
  Name (in English): Through past to the future (catalogue of monuments of Svaz obcí Větrník)
  RIV/00216224:14210/04:00032132 Odborná kniha. Art, architecture, cultural heritage. Czech. Czech Republic.
  Kirsch, Otakar (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: past; future; catalogue of monuments; Svaz obcí Větrník

  Changed by: Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D., učo 9857. Changed: 26/6/2008 18:56.
 11. 2003

 12. HROBAŘOVÁ, Hana. Vymezení hlavních principů koncepce udržitelného rozvoje (The main principles of The Sustainable Development concept). In MnedelNET 2003, Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: MZLU, 2003. p. 38-45, 8 pp. ISBN 80-7157-719-7.
  Name (in English): The main principles of The Sustainable Development concept
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: principles of Sustainable Development; gender; responsibility; society of knowledge; future

  Changed by: Ing. Hana Pragerová, Ph.D., učo 9516. Changed: 17/12/2003 11:05.
 13. 2000

 14. JALILI, Nasir, Gustáv ČATÁR, Andrea TÓTHOVÁ, Attila GÁNYOVICS and František Anton KRŠEK. Malária na Slovensku: minulosť, súčasnosť, budúcnosť (Malaria in Slovakia: past, present and future). Slovenský lekár, Senica, 2000, 10(24), 11-12, p. 424-429. ISSN 1335-0234.
  Name (in English): Malaria in Slovakia: past, present and future

  Keywords in English: malaria; past; present; future; Slovakia

  Changed by: RNDr. Andrea Tóthová, Ph.D., učo 75909. Changed: 24/2/2003 14:45.
 15. 1999

 16. PALLASOVÁ, Eva. Futurální význam deontických predikátorů v staroslověnštině (The Meaning of the Future in the Deontic Predicators in Old Church Slavonic). In Příspěvky ke slovanské filologii. Brno: Vydavatelství MU, 1999. p. 66-72. ISBN 80-210-2121-7.
  Name (in English): The Meaning of the Future in the Deontic Predicators in Old Church Slavonic
  RIV: Stať ve sborníku. Linguistics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Meaning;Future;Deontic Predicators;Old Church Slavonic

  Changed by: Marie Hofmanová, učo 645. Changed: 11/2/2000 13:50.
  Identification numbers: 2579904411
Displayed: 4. 4. 2020 14:04