Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie. Farmakogenetické aspekty genů kódujících adipokiny u kardiovaskulárních onemocnění (Pharmacogenetic aspects of genes encoding for adipokines). In 12. celostátní konference DNA diagnostiky. 2008.
 2. 2006

 3. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Ota HLINOMAZ and Anna VAŠKŮ. Are leptin gene promoter polymorphisms associated with restenosis after coronary stenting? In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. Hungary: INSERM, France, 2006. p. 51-51.
 4. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ, Omar ŠERÝ, Alena UHROVÁ, Blanka BALAŠTÍKOVÁ and Radim ŠTAIF. Polymorfismy genů pro dopaminové receptory D2 a D4 a pro dopaminový transportér (DAT) u českých hyperkinetických chlapců nesouvisejí s kognitivní poruchou (Polymorphisms of the Genes for Dopamine Receptors D2 and D4 and for the Dopamine Transporter (DAT) are not Associated with Cognitive Deficit in Czech Hyperkinetic Boys). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, vol. 102, No 6, p. 307-318. ISSN 1212-0383.
 5. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr BIENERT and Anna VAŠKŮ. Proopiomelanocortin gene variability and chronic heart failure: no association so far. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. Hungary: INSERM, France, 2006. p. 41-41.
 6. 2005

 7. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Jiří VOLLER, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ and Jiří DOŠKAŘ. Multiplex PCR for detection of three exfoliative toxin serotype genes in Staphylococcus aureus. Folia Microbiologica. Prague: Czechoslovak Society for Microbiology, 2005, vol. 50, No 6, p. 499-502, 3 pp. ISSN 0015-5632.
 8. 2003

 9. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Monika GOLDBERGOVÁ and Josef TOMANDL. Gene polymorphisms of endothelin1 in patients with chronic heart failure. In Mendel symposium: Genes and the heart, Sborník. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 26.
 10. SLANINOVÁ, Iva. XVIIth Biological Days: Memory in living systems. první. Brno: Masaryk University Brno, 2003. 78 pp. ISBN 80-210-3264-2.
 11. 2001

 12. TIMM, David E., L. J. BAKER, H MUELLER, Lukáš ŽÍDEK and Milos NOVOTNY. Structural basis of pheromone binding to mouse major urinary protein (MUP-I). Protein Science. Plainview: Cold Spring Harbor Lab. Press, 2001, vol. 10, No 5, p. 997-1005. ISSN 0961-8368.
 13. 2000

 14. MECHREF, Yehiya, Lukáš ŽÍDEK, Weidong MA and Milos NOVOTNY. Glycosylated major urinary protein of the house mouse: characterization of its N-linked oligosaccharides. Glycobiology. Oxford: Oxford University Press, 2000, vol. 10, No 3, p. 231-235. ISSN 0959-6658.
Display details
Displayed: 29/1/2023 14:09