Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2009

  1. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Ivana VACULOVÁ and Petr NOVÁK. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků (Problems of Motivation of Gifted Students). In DIDFYZ 2008. Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy. Nitra, Slovakia: Univerzita K. Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied., 2009. 5 pp. ISBN 978-80-8094-496-4.
  2. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Ivana VACULOVÁ and Petr NOVÁK. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků (Problems of Motivation of Gifted Students). In DIDFYZ 2008. 2009. ISBN 978-80-8094-496-4.
  3. 2007

  4. KYNCL, Libor. Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob (Gifts for non-profit sector lowering Corporate Income Tax). In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. p. 175-181. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
  5. DRÁPALA, Daniel. Na trhu a z trhu darované (In the Market and the Gifts Brought Back from it). In Dary a obdarování. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2007. p. 169 - 173. ISBN 978-80-86185-60-6.
  6. 1999

  7. NĚMEC, Robert. Zvolená vláda je i mojí vládou. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, 2. roč., 14.5.1999, 3 pp.
Display details
Displayed: 30/5/2023 19:19