Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích (Anthropology-Archaeological Research in the area of the Rosa coeli Monastery in Dolní Kounice). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, p. 371-378. ISSN 0449-0436.
 2. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Excavations.). In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
 3. 2013

 4. UNGER, Josef and Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013 (Opening Day at Rosa Coeli Excavations 2013). Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
 5. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Research.). In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
 6. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel (Interdisciplinary Cooperation in Surface Survey of Deserted Residences). In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
 7. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012 (Survey of Vildenberk Castle, Brno-venkov district, in 2012). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 8. 2010

 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. (Josef Unger: Medieval Archaeology : A Reflection of Human Life in The Archaeological Sources). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, No 4, p. 407-408. ISSN 0323-2581.
 10. KOVÁŘ, Josef Jan, Ivan DEVÁT and Magda DEVÁTOVÁ. Non nobis, Domine. Royal Rangers v ČR, 2010.
 11. 2009

 12. KOVÁŘ, Josef Jan. Jesenické kachle na výstavě "Krása, která hřeje" (Stove tiles of Jesenik at the exhibition "Beauty, which warms"). Jeseník. Město a lázně. Měsíční zpravodaj. Jeseník: Město Jeseník, 2009, 5/2009, No 1, p. 29.
 13. 2007

 14. BARTLOVÁ, Milena. Pasivní a aktivní model pozdní gotiky v Čechách a na Moravě (Pasive and Active Models of Late Gothic in Bohemia and Moravia). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2007, F50/2006, No 1, p. 11-21, 10 pp. ISSN 1211-7390.
 15. 2006

 16. FLÍDR, Aleš. Hradní kaple v Lomnici (Castle Chapel in Lomnice). In Lomnice – příroda, historie, osobnosti, památky. 1st ed. Lomnice: Sursum, 2006. p. 222-230. ISBN 80-7323-140-9.
 17. 2005

 18. FLÍDR, Aleš. Tympanon takzvaný „z Předklášteří s královnou Konstancií“ (The Tympanum "from Předklášteří with Queen Constance"). In Krkošková, Alena. 61. Bulletin Moravské galerie v Brně. 1st ed. Brno: Moravská galerie v Brně, 2005. p. 155-164. ISBN 80-7027-143-4.
Display details
Displayed: 24/10/2021 16:04