Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích (Anthropology-Archaeological Research in the area of the Rosa coeli Monastery in Dolní Kounice). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, p. 371-378. ISSN 0449-0436.
  Name (in English): Anthropology-Archaeological Research in the area of the Rosa coeli Monastery in Dolní Kounice
  RIV/00216224:14310/14:00077035 Article in a journal. Archaeology, anthropology, ethnology. Czech. Czech Republic.
  Kovář, Josef Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: anthropology; archaeology; monastery; excavation
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Changed: 31/12/2014 13:32.
 2. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Excavations.). In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
  Name (in English): The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Excavations.
  Archaeology, anthropology, ethnology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: church; castle; keep; Lelekovice; Middle Ages
  Type of participation: requested lecture

  Changed by: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Changed: 29/10/2014 20:36.
 3. 2013

 4. UNGER, Josef and Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013 (Opening Day at Rosa Coeli Excavations 2013). Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
  Name (in English): Opening Day at Rosa Coeli Excavations 2013
  Archaeology, anthropology, ethnology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: popularisation; archaeology; monastery; Middle Ages

  Changed by: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Changed: 3/6/2013 11:48.
 5. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Research.). In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
  Name (in English): The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Research.
  Archaeology, anthropology, ethnology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: church; castle; keep; Lelekovice; Middle Ages
  Type of participation: requested lecture

  Changed by: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Changed: 3/6/2013 12:10.
 6. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel (Interdisciplinary Cooperation in Surface Survey of Deserted Residences). In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
  Name (in English): Interdisciplinary Cooperation in Surface Survey of Deserted Residences
  Archaeology, anthropology, ethnology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: archaeology; geology; geodesy; geophysics; history; castle; keep
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

  Changed by: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Changed: 13/3/2013 07:48.
 7. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012 (Survey of Vildenberk Castle, Brno-venkov district, in 2012). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
  Name (in English): Survey of Vildenberk Castle, Brno-venkov district, in 2012
  Archaeology, anthropology, ethnology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: archaeology; Moravia; hrad; Vildenberk
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

  Changed by: Mgr. Michal Hlavica, Ph.D., učo 178604. Changed: 10/1/2016 07:59.
 8. 2010

 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. (Josef Unger: Medieval Archaeology : A Reflection of Human Life in The Archaeological Sources). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, No 4, p. 407-408. ISSN 0323-2581.
  Name (in English): Josef Unger: Medieval Archaeology : A Reflection of Human Life in The Archaeological Sources
  RIV/00216224:14210/10:00051567 Article in a journal. Archaeology, anthropology, ethnology. Czech. Czech Republic.
  Kovář, Josef Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: review; Middle Ages; Medieval Archaeology

  Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 18/4/2012 10:40.
 10. KOVÁŘ, Josef Jan, Ivan DEVÁT and Magda DEVÁTOVÁ. Non nobis, Domine. Royal Rangers v ČR, 2010.
  Name (in English): Non nobis, Domine
  Sport and leisure time activities. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: camp; Middle Age; Order of Knights; gothic; castle; Templars

  Changed by: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Changed: 26/10/2010 20:23.
 11. KOVÁŘ, Josef Jan. Život na středověkém hradě (Life in a Medieval Castle). 2010.
  Name (in English): Life in a Medieval Castle
  Archaeology, anthropology, ethnology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: exhibition; archaeology; Middle Age; castellology; castle

  Changed by: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Changed: 14/10/2010 23:29.
 12. 2009

 13. KOVÁŘ, Josef Jan. Jesenické kachle na výstavě "Krása, která hřeje" (Stove tiles of Jesenik at the exhibition "Beauty, which warms"). Jeseník. Město a lázně. Měsíční zpravodaj. Jeseník: Město Jeseník, 2009, 5/2009, No 1, p. 29.
  Name (in English): Stove tiles of Jesenik at the exhibition "Beauty, which warms"
  Archaeology, anthropology, ethnology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: stove tiles; Jesenik; Jansky Vrch; Gothic; Renaissance

  Changed by: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Changed: 5/5/2009 15:31.
 14. 2007

 15. BARTLOVÁ, Milena. Pasivní a aktivní model pozdní gotiky v Čechách a na Moravě (Pasive and Active Models of Late Gothic in Bohemia and Moravia). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2007, F50/2006, No 1, p. 11-21, 10 pp. ISSN 1211-7390.
  Name (in English): Pasive and Active Models of Late Gothic in Bohemia and Moravia
  RIV/00216224:14210/07:00021989 Article in a journal. Art, architecture, cultural heritage. Czech. Czech Republic.
  Bartlová, Milena (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: art history; methodology; Gothic

  Changed by: prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., učo 31629. Changed: 27/3/2007 16:03.
 16. 2006

 17. FLÍDR, Aleš. Hradní kaple v Lomnici (Castle Chapel in Lomnice). In Lomnice – příroda, historie, osobnosti, památky. 1st ed. Lomnice: Sursum, 2006. p. 222-230. ISBN 80-7323-140-9.
  Name in Czech: Hradní kaple v Lomnici
  Name (in English): Castle Chapel in Lomnice
  RIV/00216224:14210/06:00041891 Chapter(s) of a specialized book. Art, architecture, cultural heritage. Czech. Czech Republic.
  Flídr, Aleš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: castle; chapel; gothic; 15th century

  Changed by: Mgr. Aleš Flídr, učo 16569. Changed: 17/3/2011 16:47.
 18. 2005

 19. FLÍDR, Aleš. Tympanon takzvaný „z Předklášteří s královnou Konstancií“ (The Tympanum "from Předklášteří with Queen Constance"). In Krkošková, Alena. 61. Bulletin Moravské galerie v Brně. 1st ed. Brno: Moravská galerie v Brně, 2005. p. 155-164. ISBN 80-7027-143-4.
  Name in Czech: Tympanon takzvaný „z Předklášteří s královnou Konstancií“
  Name (in English): The Tympanum "from Předklášteří with Queen Constance"
  RIV/00216224:14210/05:00041892 Proceedings paper. Art, architecture, cultural heritage. Czech. Czech Republic.
  Flídr, Aleš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: tympanum; sculpture; gothic; 13th century; Queen Constance

  Changed by: Mgr. Aleš Flídr, učo 16569. Changed: 17/3/2011 18:09.
Displayed: 9/12/2021 07:43