Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. KRATOCHVÍL, Vladimír. Člen pracovní komise pro trestní právo Legislativní rady vlády (Member of the workcommission of criminal law of Legislative council of government). : Pracovní komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, 2008.
 2. HLOUŠEK, Vít. Chorvatsko: Mezi pokušením autoritarismu a evropskou integrací (Croatia: Between Temptation of Authoritarianism and European Integration). In Komparace politických systémů. Nové demokracie střední a východní Evropy. 1. vyd. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008. p. 262-281, 20 pp. mimo edice. ISBN 978-80-245-1388-1.
 3. DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. La République tchéque (Czech Republic). In DE WAELLE, Jean-Michel and Paul MAGNETTE. Les démocraties européennes. Approche comparée des systémes politiques nationaux. 1. vyd. Paris: Armand Colin, 2008. p. 436-450, 15 pp. Collection U - Science Politique. ISBN 978-2-200-35126-7.
 4. KŘIVÁNEK, Martin. Vliv byrokracie na veřejnou politiku (Bureaucracy influencing public policy). In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. p. 25-31, 6 pp. ISBN 978-80-7399-345-0.
 5. KOUDELKA, Zdeněk. Vztah prezidenta a vlády v oblasti jmenování (The Relationship between the President and Cabinet in the area of designation). Právní rádce, Praha: Economia a.s., 2008, vol. 2008, No 1, p. 63-66. ISSN 1210-4817.
 6. 2007

 7. KYNCL, Libor. Electronic Document Storage - Legal, Technical and Economic Aspects. Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno: Masarykova Univerzita, 2007, vol. 1, No 2, p. 323-330. ISSN 1802-5943.
 8. DOLEŽALOVÁ, Jitka. Politický systém (Political system). In In Slaný, Antonín a kol.: Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 106-117, 12 pp. CVKSČR. ISBN 978-80-210-4455-5.
 9. 2006

 10. KYNCL, Libor. Elektronické uchovávání dokumentů - právní, technické a ekonomické aspekty (Electronic Document Storage - Legal, Technical and Economic Aspects). In Cyberspace 2006. 2006.
 11. SVOBODA, František. Proměna ekonomického diskurzu: (veřejná) ekonomie na rozcestí (Changes in (public) economics). In Sborník příspěvků IMEA 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. p. 746-753, 8 pp. ISBN 80-7041-164-3.
 12. 2004

 13. FILIP, Jan. Aktuální ústavněprávní otázky výkonné moci v ČR (Topical problems of executive power in the Czech Republic in terms of constitutional law). In Výkonná moc v ústavním systému České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2004. p. 11-34, 24 pp. ISBN 80-210-3611-7.
 14. 2003

 15. BELKO, Marián. Moc vykonná (Executive Power). In KOPEČEK, Lubomír. Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. p. 49 - 65, 16 pp. sborníky, 15. ISBN 80-210-3136-0.
 16. MUSIL, Petr. Soukromé vlastnictví v pojetí českých Špidlo-Škromachovských demokratů. Časopis CEVRO, Praha: Liberálně konzervativní akademie CEVRO, 2003, vol. 2003, No 3, p. 9. ISSN 1213-9521.
 17. 2002

 18. ŠKARABELOVÁ, Simona. Když se řekne nezisková organizace (All about Non-Profit Organization). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 130 pp. Příručka. ISBN 80-210-3031-3.
 19. 2000

 20. KVIZDA, Martin. Transition and economic theory - some institutional aspects. In Economics and Management 2000 - Actualities and Methodology. 1. vyd. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2000. p. 223-225, 3 pp. ISBN 9986-13-749-7.
 21. 1998

 22. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní postavení vlády (1) (Constitutional position of the government (1)). Právní rádce, Praha: Economia a.s., 1998, roč. 6, č. 3, p. 5-8. ISSN 1210-4817.
 23. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní postavení vlády (2) (Constitutional position of the government (2)). Právní rádce, Praha: Economia a.s., 1998, roč. 6, č. 4, p. 5-8. ISSN 1210-4817.
 24. 1997

 25. SVATOŇ, Jan. Vládní orgán moderního státu : jeho původ, vývoj a charakter v některých evropských státech (Government body of modern state : its origin, development and character in some european states). 1. vyd. Brno: Doplněk, 1997. 140 pp. ISBN 80-85765-89-6.
 26. 1988

 27. VOJÁČEK, Ladislav. K postavení a vzájemným vztahům národních výborů v roce 1918. Právník, Praha: Academia, 1988, vol. 127, No 10, p. 884-899. ISSN 0324-7007.
Display details
Displayed: 1. 10. 2020 03:17