Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2006

  1. STEKLÁ, Jana. Greek Verbs denoting Sexual Intercourse in Aristotle´s Historia Animalium. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, N11, No 1, p. 79-89. ISSN 1211-6335.
  2. STEKLÁ, Jana. Slovesa označující pohlavní styk a jiné sexuální praktiky ve staré řečtině (Verbs Denoting Sexual Intercourse and Other Sexual Practices in Ancient Greek). In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 116-120. ISBN 80-210-3969-8.
Display details
Displayed: 28/9/2022 05:31