Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2006

  1. KOUŘIL, Daniel and Jan KMUNÍČEK. Do Gridu snadno a rychle - prostředí VOCE (Joining Grid Easily and Quickly -- the VOCE Environment). Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 16, No 3, p. 6-9. ISSN 1212-0901.
  2. KMUNÍČEK, Jan, Daniel KOUŘIL and Luděk MATYSKA. VOCE - Central European Production Grid Service. Geneve, Switzerland: EGEE User Forum, 2006. Poster session.
Display details
Displayed: 2/6/2023 20:23