Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. TÝČ, Vladimír. Harmonization of Indirect Taxes in the European Union. International Journal of Law and Management. Bingley (GB): Emerald, 2008, 50/2008, No 2, p. 87-92. ISSN 1754-243X.
  2. ŠŤASTNÝ, Rudolf and Milan KONEČNÝ. Podmínky harmonizace map pro krizový management. Diplomová práce. (Data Harmonization Terms for Emergency Management. Diploma work.). 2008.
  3. SKŘIVÁNKOVÁ, Kateřina. Proposal for a Directive on Consumer Rights. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 751-756. ISBN 978-80-210-4733-4.

  2007

  1. RADVAN, Michal. Daně z motorových vozidel z hlediska evropského (Taxes on Motor Vehicles from the European Point of View). In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 1-7, 8 pp. ISBN 978-80-210-4287-2.
  2. RADVAN, Michal. Daně z motorových vozidel z hlediska evropského - abstrakt (Taxes on Motor Vehicles from the European Point of View). In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 45. ISBN 978-80-210-4286-5.
  3. TÝČ, Vladimír. Harmonizace nepřímých daní v Evropské unii (Harmonization of Indirect Taxes in the European Union). In Efektivnost právních předpisů pro zvýšení konkurenceschopnosti v ekonomice. 2007th ed. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007, p. 167-173. ISBN 978-80-248-1553-4.
  4. TÝČ, Vladimír. Harmonization of Indirect Taxes in the European Union. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007th ed. Voroněž: University of Voronezh, 2007, p. 378-384. ISBN 978-5-9273-1340-2.
Display details
Displayed: 16/7/2024 01:18