Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2006

  1. VILÍMEK, Petr. Teorie hegemonní stability. In Krpec, Oldřich a Pšeja, Pavel (eds.): Mezinárodní politická ekonomie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006. p. 145-159, 160 pp. ISBN 80-210-4121-8.
  2. 2004

  3. BINKOVÁ, Pavlína. Feministická perspektiva v mediálních studiích (Feminist Perspective in Media Studies). Revue pro média. Brno: HOST, 2004, vol. 4, No 9, p. 2-9. ISSN 1214-7494.
Display details
Displayed: 23/9/2023 06:08