Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2005

  1. ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Tomáš FRGALA and Rudolf NENUTIL. Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu (Level of serum HER-2/neu during the Herceptin treatment of breast cancer patients.). In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1st ed. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, 2005. p. 9. ISBN 80-239-6302-3.
  2. 2004

  3. HERMANOVÁ, Markéta, Zdeněk LUKÁŠ, Rudolf NENUTIL, Jan BRÁZDIL, Iva KROUPOVÁ, Leoš KŘEN, Marie PAZOURKOVÁ, Miloš RŮŽIČKA and Petr DÍTĚ. Amplification and overexpression of HER-2/neu in invasive ductal carcinomas of the pancreas and pancreatic intraepithelial neoplasms and the relationship to the expression of p21(WAF1/CIP1). Neoplasma. SLOVAKIA: VEDA, SLOVAK ACADEMY SCIENCES, 2004, 51/2004, No 2, p. 77-83. ISSN 0028-2685.
  4. HERMANOVÁ, Markéta, Zdeněk LUKÁŠ, Rudolf NENUTIL, Iva KROUPOVÁ and Petr DÍTĚ. Overexpression of p21(WAF1/CIP1) in the development of pancreatic intraepithelial neoplasms and the relationship to the p53, HER-2/neu and K-ras status. Bulletin HPB. Praha: Česká společnost HPB chirurgie, 2004, 12/2004, No 3, p. 81-84, 3 pp. ISSN 1210-6755.
Display details
Displayed: 28/5/2023 18:39