Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2004

    1. VOZNICOVÁ, Radka, Jan TARABA, Jiří PŘÍHODA and Milan ALBERTI. Adamantanamino deriváty hexachlorocyklotrifosfazenu - potenciální biologicky aktivní látky (Adamantanamino derivatives of hexachlorocyclotriphosphazeme - perspective biologically active compounds). In Sborník V. semináře "Pokroky v anorganickej chémii". Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava. p. 100-102. ISBN 80-233-1956-2. 2004.
    2. VOZNICOVÁ, Radka, Jan TARABA, Jiří PŘÍHODA and Milan ALBERTI. Studium reakcí hexachlorocyklotrifosfazenu s1-aminoadamantanem (Reaction of hexachlorocyclotriphosphazene with 1-aminoadamantane). In Chemické listy, vol 98, , No 8 (2004). Praha: Česká společnost chemická. p. 634. ISSN 1213-7103. 2004.
Display details
Displayed: 18/4/2024 22:37