Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Kvalita vysokoškolské výuky očima zralých studentů (Quality of higher education studies from the mature students´ perspective). In ICOLLE, International Conference of Lifelong Learning. 2020.
 2. 2012

 3. ZOUNEK, Jiří and Ondřej BÁRTA. Budoucí učitelé – přichází éra „digitální“ generace? (Future teachers – the dawn of a "digital generation"?). In 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání. 2012.
 4. ZOUNEK, Jiří. E-learning : komplementarita a flexibilita přístupů k učení (se) (E-learning : flexibility and complementarity of approaches to learning (with)). 2012.
 5. ZOUNEK, Jiří and Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi (E-learning : teaching and learning with online technologies). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 226 pp. ISBN 978-80-7357-903-6.
 6. ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jana VEJVODOVÁ, Jiří ZOUNEK and Ondřej BÁRTA. Informační a komunikační technologie a jejich využití při studiu na vysoké škole (Information and communication technologies and their use in study at the university). In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
 7. ZOUNEK, Jiří. University Students - the Dawn of a Digital Generation? (a pilot study). In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.
 8. 2009

 9. BAZALOVÁ, Barbora. HEAG Project Expert. European Agency for Development in Special Needs Education, 2009.
 10. POVOLNÁ, Renata and Olga DONTCHEVA-NAVRATILOVA. Improving English teacher education: Comparability and compatability of academic programmes across Europe. In Proceedings. Exploratory Workshop: Linguistic and Intercultural Education in the Process of Europeanisation of Higher Education, CLIE-2009. Alba Julia, Rumunsko: 1 Decembrie 1918 University of Alba Julia, The Centre for Research and Innovation in Linguistic Education - CIEL, 2009. p. 36-41. ISBN 978-973-1890-36-4.
 11. POVOLNÁ, Renata and Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ. Improving English teacher education: Comparability and compatability of academic programmes across Europe (abstract). In Exploratory Workshop: Linguistic and Intercultural Education in the Process of Europeanisation of Higher Education, CLIE- 2009, Book of Abstracts. 2009.
 12. 2007

 13. PÓČ, David and Eduard BAKOŠ. Recent trends in the curricula development on the higher education institutions in the Czech Republic. In Learning Together:Reshaping higher education in a global age. 1.vydání. Londýn: University of London,Institute of Education, 2007. p. 40-55.
 14. VALDHANS, Jiří. Uznávání kvalifikací (The Recognition of Qualification Concerning Higher Education). In ECTS Credits/ECTS Label. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 58-80, 22 pp. ISBN 978-80-210-4441-8.
 15. 2005

 16. ZOUNEK, Jiří and Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. (Teacher Trainees and Innovation in Information and Communication Technologies). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 2005, No 10, p. 95-108. ISSN 1211-6971.
 17. 2001

 18. KADEČKA, Stanislav. K novele zákona o vysokých školách (On the Amendment of the Higher Education Act). Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: C.H.Beck, 2001, rRč. 2, č. 6, p. 7-8. ISSN 1212-8694.
 19. ZOUNEK, Jiří. Pedagogický seminář Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v meziválečném období (Department of Education at the Faculty of Arts of the Masaryk University in the Years between the World Wars). Brno: Masarykova univerzita, 2001. 213 pp.
 20. ZOUNEK, Jiří. Pedagogický seminář Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v meziválečném období (Department of Education at the Faculty of Arts of the Masaryk University in the Years between the World Wars). Brno: Masarykova univerzita, 2001. 213 pp.
 21. KADEČKA, Stanislav. Poznámky k zákonu o vysokých školách (Notes on the Higher Education Act). Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: C.H. Beck, 2001, Roč. 2, č. 10, p. 7-8. ISSN 1212-8694.
 22. 2000

 23. KADEČKA, Stanislav. Veřejná správa vysokého školství v České republice (Public Administration of Higher Education Institutions in the Czech Republic). Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2000, Roč. 83, č. 5, p. 420-431. ISSN 0032-6984.
Display details
Displayed: 28/9/2022 10:56