Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

 1. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? (Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 pp. ISBN 978-80-210-8417-9.
 2. DRESLER, Petr. Centre at Pohansko and its Hinterland. Question of Subsistence. In Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroclawskiego. 2016.
 3. 2012

 4. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Peter MILO. Výzkum polykulturní lokality Kostice : Zadní hrúd v roce 2011 (Excavation at the polycultural archaeological site Kostice : Zadní hrúd in the year 2011). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2012, roč. 48, č. 51, p. 340-344. ISSN 0449-0436.
 5. 2008

 6. HUBL, Richard and Václav TOUŠEK. Commuting and migration in the largest agglomerations of the Czech republic after 1989 with emphasis on the Brno agglomeration (COMMUTING AND MIGRATION IN THE LARGEST AGGLOMERATIONS OF THE CZECH REPUBLIC AFTER 1989 WITH EMPHASIS ON THE BRNO AGGLOMERATION). In On Some Migration and Development Issues - Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" - Ostrava 4th-5th September 2007. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. p. 66-81. ISBN 978-80-7368-442-6.
 7. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. The hinterland of an Early Mediaeval centre at Pohansko near Břeclav. In Das wirtschäftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. p. 313-325. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 31. ISBN 978-80-86023-81-6.
 8. 2007

 9. HUBL, Richard, Václav TOUŠEK, Tomáš KREJČÍ and Šárka PALCROVÁ. Brno a jeho zázemí: změny po roce 1989 (Brno and its hinterland: changes after 1989). In Česká geografie v evropském prostoru. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. p. 583-588. ISBN 978-80-7040-986-2.
Display details
Displayed: 24/5/2022 23:37