Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2014

  1. DANĚK, Petr, Adam ČAJKA, Filip CHVÁTAL, Petr VODA, Lenka ZAHRÁDKOVÁ and Pavlína ZRŮSTOVÁ. Indie: společnost a hospodářství v transformaci. Kapitoly z humánní geografie Indie. (India: Society and Economy in Transition. Chapters from Human Geography of India). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 272 pp. ISBN 978-80-210-7528-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7528-2014.
  2. 2006

  3. KVIZDA, Martin. Ekonomické dějiny železniční sítě České republiky - mýty, omyly a iluze v hospodářské politice a path dependence železných drah. (Economic history of the Czech railway network - myth, mistakes, and illusion of economic policy and railways path dependence.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 84 pp. Železniční doprava. ISBN 80-210-4219-2.
  4. 2003

  5. SLANÝ, Antonín, Hana HROBAŘOVÁ, Martin KVIZDA, Josef MENŠÍK, Pavel ONDRČKA, Zdeněk TOMEŠ and Libor ŽÍDEK. Hospodářská politika (Economic policy). In HOLMAN, R., S. HRONOVÁ and R. HINDLS. Ekonomický slovník. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. p. 1-81. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-81.
  6. SLANÝ, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika (Macroeconomic Analysis and Economic Policy.). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 380 pp. EU 22. ISBN 80-7179-738-3.
Display details
Displayed: 26. 9. 2020 18:38