Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2006

  1. HODAŇ, Bohuslav. Philosophical and Social-Cultural Conditionality of Human Movement as Quality of Life Determination. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, vol. 36, No 4, 17 pp. ISSN 1212-1185.
  2. 2003

  3. NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA and Martina NOVOTNÁ. Kapitoly sportovní medicíny (Chapters of sport medicine). 1st ed. Brno: Paido / Fakulta sportovních studií MU, 2003. ISBN 80-7315-064-6.
Display details
Displayed: 22/1/2022 04:26