Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. HASOŇ, Stanislav, Hana PIVOŇKOVÁ, Vladimír VETTERL and Miroslav FOJTA. Label-free sequence-specific DNA sensing using copper-enhanced anodic stripping of purine bases at boron-doped diamond electrodes. Analytical Chemistry. USA: AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WAS, 2008, 80/2008, No 7, p. 2391-2399. ISSN 0003-2700.
 2. 2007

 3. ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace (Media integration of the nation in the age of globalization). Brno: Masarykova univerzita, 2007. 197 pp. EDIS, ediční řada disertačních prací FSS MU, sv.1. ISBN 978-80-210-4376-3.
 4. ŠTĚTKA, Václav. Od imperialismu ke glokalizaci: paradigmatické proměny a současné trendy ve výzkumu mezinárodní komunikace (From Imperialism to Glocalization: Paradigmatic Shifts and Contemporary Trends in the International Communication Research). Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů, 2007, vol. 2007, No 1, p. 8-32. ISSN 1801-9978.
 5. 2006

 6. ROTREKLOVÁ, Olga and Petr BUREŠ. Hieracium subgen. Pilosella: Progenies diversity in facultative apomictic and sexual taxa. In 9th International Hieracium Workshop, Trenta (Julian Alps), Slovenia. Ljubljana: Jovan Hadži Institute of Biology, Scientific Research, 2006. p. 29-30. ISBN 961-6568-61-2.
 7. HUŠKA, Dalibor, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Ladislav HAVEL and René KIZEK. Použití magnetických mikročástic pro transkriptomovou analýzu (Using of magnetic micro-beads for analysis of transcriptome). In Vyziva zvirat 2006 - PROTEINY. první. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, 2006. p. 206-209, 400 pp. ISBN 80-7157-954-8.
 8. 2004

 9. SKLÁDAL, Petr, Carla SANTOS RICARDI, Hideko YAMANAKA and Paolo COSTA. Piezoelectric biosensors for real-time monitoring of hybridization and detection of the hepatitis C virus. Journal of Virological Methods. Amsterdam: Elsevier, 2004, vol. 117, No 2, p. 145-151. ISSN 0166-0934.
 10. PALEČEK, Emil, Michal MASAŘÍK, René KIZEK, Dirk KUHLMEIER, Jörg HASSMANN and Jürgen SCHÜLEIN. Sensitive electrochemical determination of unlabeled MutS protein and detection of point mutations in DNA. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2004, vol. 76, No 19, p. 5930-5936. ISSN 0003-2700.
 11. 2002

 12. HAVELKOVÁ, Marie. Genetika pro základní školy - demonstrace videokazety. (Genetics for secondary school - videoprogramme demonstration.). In BIOLOGICKÉ DNI. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference. 1st ed. Slovensko, Nitra.: Univerzita Konstantina filozofa, Prírodovedecká fakulta, Nitra, Slovensko., 2002. p. 13. Edícia Prírodovedec, publikácia č. 93. ISBN 80-8050-520-9.
Display details
Displayed: 2/10/2023 06:35