Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. HASOŇ, Stanislav, Hana PIVOŇKOVÁ, Vladimír VETTERL and Miroslav FOJTA. Label-free sequence-specific DNA sensing using copper-enhanced anodic stripping of purine bases at boron-doped diamond electrodes. Analytical Chemistry. USA: AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WAS, 2008, 80/2008, No 7, p. 2391-2399. ISSN 0003-2700.
   Name in Czech: Stanovení obsahu purinových bazí v DNA anodickou rozpouštěcí voltametrií na borem dopované diamantové elektrodě
   RIV/00216224:14310/08:00024814 Article in a journal. Biophysics. English. Czech Republic.
   Hasoň, Stanislav (203 Czech Republic) -- Pivoňková, Hana (203 Czech Republic) -- Vetterl, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor) -- Fojta, Miroslav (203 Czech Republic)
   Keywords in English: TRIPLET REPEAT EXPANSION; OSMIUM-TETROXIDE COMPLEXES; ELECTROCHEMICAL DETECTION; NUCLEIC-ACIDS; VOLTAMMETRIC DETERMINATION; CARBON ELECTRODES; HYBRIDIZATION; AMALGAM; OLIGODEOXYNUCLEOTIDES; MICROANALYSIS
   International impact: yes
   Reviewed: yes

   Changed by: prof. RNDr. Vladimír Vetterl, DrSc., učo 1954. Changed: 30/6/2008 15:50.

  2007

  1. ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace (Media integration of the nation in the age of globalization). Brno: Masarykova univerzita, 2007. 197 pp. EDIS, ediční řada disertačních prací FSS MU, sv.1. ISBN 978-80-210-4376-3.
   Name (in English): Media integration of the nation in the age of globalization
   RIV/00216224:14230/07:00022747 Book on a specialized topic. Sociology, demography. Czech. Czech Republic.
   Štětka, Václav (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: national integration; mass media; globalization; nationalism; hybridization
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 26/5/2009 14:25.
  2. ŠTĚTKA, Václav. Od imperialismu ke glokalizaci: paradigmatické proměny a současné trendy ve výzkumu mezinárodní komunikace (From Imperialism to Glocalization: Paradigmatic Shifts and Contemporary Trends in the International Communication Research). Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů, 2007, vol. 2007, No 1, p. 8-32. ISSN 1801-9978.
   Name (in English): From Imperialism to Glocalization: Paradigmatic Shifts and Contemporary Trends in the International Communication Research
   RIV/00216224:14230/07:00032447 Article in a journal. Literature, mass media, audio-visual activities. Czech. Czech Republic.
   Štětka, Václav (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: international communication studies; development theory; cultural imperialism; media globalization; reception analysis; glocalization; reverse flow; hybridization
   Reviewed: yes

   Changed by: PhDr. Václav Štětka, Ph.D., učo 9724. Changed: 3/7/2008 15:08.

  2006

  1. ROTREKLOVÁ, Olga and Petr BUREŠ. Hieracium subgen. Pilosella: Progenies diversity in facultative apomictic and sexual taxa. In 9th International Hieracium Workshop, Trenta (Julian Alps), Slovenia. Ljubljana: Jovan Hadži Institute of Biology, Scientific Research, 2006. p. 29-30. ISBN 961-6568-61-2.
   Name in Czech: Diverzita potomstva apomiktických a sexuálních taxonů z podrodu Pilosella rodu Hieracium.
   RIV/00216224:14310/06:00017150 Proceedings paper. Botany. English. Slovenia.
   Rotreklová, Olga (203 Czech Republic, guarantor) -- Bureš, Petr (203 Czech Republic)
   Keywords in English: apomixis; sexuality; hybridization; haploid parthenogenesis; addition hybrid; unreduced gamete; FCSS

   Changed by: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D., učo 1425. Changed: 9/9/2008 08:49.
  2. HUŠKA, Dalibor, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Ladislav HAVEL and René KIZEK. Použití magnetických mikročástic pro transkriptomovou analýzu (Using of magnetic micro-beads for analysis of transcriptome). In Vyziva zvirat 2006 - PROTEINY. první. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, 2006. p. 206-209, 400 pp. ISBN 80-7157-954-8.
   Name in Czech: Použití magnetických mikročástic pro transkriptomovou analýzu
   Name (in English): Using of magnetic micro-beads for analysis of transcriptome
   RIV/00216224:14310/06:00015745 Proceedings paper. Electrochemistry. Czech. Czech Republic.
   Huška, Dalibor (203 Czech Republic) -- Petrlová, Jitka (203 Czech Republic) -- Adam, Vojtěch (203 Czech Republic) -- Trnková, Libuše (203 Czech Republic, guarantor) -- Havel, Ladislav (203 Czech Republic) -- Kizek, René (203 Czech Republic)
   Keywords in English: DNA; RNA; hybridization; electrochemical detection; adenine

   Changed by: Ing. Radka Mikelová, Ph.D., učo 176915. Changed: 29/6/2006 15:43.

  2004

  1. SKLÁDAL, Petr, Carla SANTOS RICARDI, Hideko YAMANAKA and Paolo COSTA. Piezoelectric biosensors for real-time monitoring of hybridization and detection of the hepatitis C virus. Journal of Virological Methods. Amsterdam: Elsevier, 2004, vol. 117, No 2, p. 145-151. ISSN 0166-0934.
   Name in Czech: Piezoelektrický biosensor pro sledování hybridizace v reálném čase a pro stanovení viru hepatitidy C
   Name (in English): Piezoelectric biosensors for real-time monitoring of hybridization and detection of the hepatitis C virus
   RIV/00216224:14310/04:00010106 Article in a journal. Biochemistry. English. Czech Republic.
   Skládal, Petr (203 Czech Republic, guarantor) -- Santos Ricardi, Carla (76 Brazil) -- Yamanaka, Hideko (76 Brazil) -- Costa, Paolo (76 Brazil)
   Keywords in English: Piezoelectric biosesnsor; DNA; Hepatitis C; PCR; Hybridization

   Changed by: prof. RNDr. Petr Skládal, CSc., učo 2202. Changed: 18/1/2005 10:40.
  2. PALEČEK, Emil, Michal MASAŘÍK, René KIZEK, Dirk KUHLMEIER, Jörg HASSMANN and Jürgen SCHÜLEIN. Sensitive electrochemical determination of unlabeled MutS protein and detection of point mutations in DNA. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2004, vol. 76, No 19, p. 5930-5936. ISSN 0003-2700.
   Name in Czech: Citlivé elektrochemické stanovení neznačeného proteinu MutS a detekce bodových mutací v DNA
   RIV: Article in a journal. Genetics and molecular biology. English. United States of America.
   Paleček, Emil (203 Czech Republic) -- Masařík, Michal (203 Czech Republic, guarantor) -- Kizek, René (203 Czech Republic) -- Kuhlmeier, Dirk (276 Germany) -- Hassmann, Jörg (276 Germany) -- Schülein, Jürgen (276 Germany)
   Keywords in English: MEDIATED CHARGE-TRANSPORT; MODIFIED ELECTRODES; NUCLEIC-ACIDS; STRIPPING VOLTAMMETRY; BIOACTIVE PEPTIDES; MERCURY-ELECTRODES; CARBON ELECTRODES; MISMATCH REPAIR; SOLID AMALGAMS; HYBRIDIZATION
   International impact: yes
   Reviewed: yes

   Changed by: prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D., učo 21142. Changed: 25/6/2009 10:45.

  2002

  1. HAVELKOVÁ, Marie. Genetika pro základní školy - demonstrace videokazety. (Genetics for secondary school - videoprogramme demonstration.). In BIOLOGICKÉ DNI. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference. 1st ed. Slovensko, Nitra.: Univerzita Konstantina filozofa, Prírodovedecká fakulta, Nitra, Slovensko., 2002. p. 13. Edícia Prírodovedec, publikácia č. 93. ISBN 80-8050-520-9.
   Name (in English): Genetics for secondary school - videoprogramme demonstration.

   Keywords in English: Genetics; gene; allele; genotype; phenotype; nucleic acid; genetic code; chromosome; sexual and asexual reproduction; hybridization; Mendel`s laws; Mendelian heredity diseases; advances in DNA diagnostics; gene therapy; genetic engineering.

   Changed by: doc. MUDr. Marie Havelková, CSc., učo 1564. Changed: 9/9/2002 19:26.
Displayed: 30/11/2023 11:18