Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

 1. FENYK, Jaroslav and Roman HÁJEK. Několik poznámek k podmínkám použití výkladu a analogie při rozhodování o odnětí a přikázání věci podle § 25 TrŘ v přípravném řízení trestním (Some Remarks on Conditions of Use of Explanation and Analogy while Decision on Case Removal within Preliminary Proceedings acording to section 25 of the Criminal Procedure Code). Trestněprávní revue. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007, vol. 2007, No 11, p. 311-319. ISSN 1213-5313.
 2. ŠTĚPÁNEK, Václav. Zrušení Kosovské autonomie: Zásadní mezník na cestě k nezávislosti Kosova (Kosovo Autonomy Abolishment: Principal Turning Point of Kosovo Independence). Slovanské historické studie. Praha-Brno: Historický ústav AV ČR, 2007, vol. 32, No 32, p. 351-361. ISSN 0081-007X.
 3. 2005

 4. KATRŇÁKOVÁ, Hana and Hana REICHOVÁ. Challenges in EAP and ESP Class at University Level. In Lingua Summit 2005. Trenčín (Slovenská republika): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2005. p. 127-128. ISBN 80-8075-102-1.
 5. 2002

 6. ŠEDOVÁ, Jindřiška and Martin KVIZDA. Legislative and Economic Aspects of the Position of the Czech National Bank - Some Remarks on the Amendment to the Act on the Czech National Bank. Journal of Transforming Economies and Societies. Cracow: Cracow University of Economics, 2002, vol. 8, No 4, p. 45-59. ISSN 1233-3115.
 7. 2000

 8. MUNZAROVÁ, Marta. Nezávislost a profesionální svoboda lékaře (Physician's independence and professional freedom). Praktický lékař. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2000, vol. 80, No 11, p. 651-652. ISSN 0032-6739.
 9. 1999

 10. ŠIMONÍK, Oldřich and Josef MAŇÁK. Budoucí učitelé a výchova k aktivitě, samostatnosti a tvořivosti. 182 s. (Future Teachers - education for activity, independence and creativity). Brno: MŠMT, 1999. 182 pp.
 11. ŠMARDA, Bohumil. Independence in l-groups. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium,Mathematica. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 1999, vol. 38, No 1, p. 139-147.
Display details
Displayed: 3/12/2021 05:59