Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. BLAŽEK, Václav and Zuzana MALÁŠKOVÁ. Z pozůstalosti Augusta Schleichera: Sedm let v císařsko-královských službách (From the estate of August Schleicher: Seven years in imperial-royal service). Linguistica Brunensia. 2009, vol. 57, 1-2, 21 pp. ISSN 1803-7410.
   Name (in English): From the estate of August Schleicher: Seven years in imperial-royal service
   RIV/00216224:14210/09:00035851 Article in a journal. Linguistics. Czech. Czech Republic.
   Blažek, Václav (203 Czech Republic, guarantor) -- Malášková, Zuzana (203 Czech Republic)
   Keywords in English: Personal memoirs; Indo-European studies; Charles University
   Reviewed: yes

   Changed by: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., učo 905. Changed: 21/6/2009 12:45.
Displayed: 30/11/2023 02:24