Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. RADVAN, Michal. Property Taxes Reforms in the Czech Republic. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, vol. 2009, No 5, p. 392-398. ISSN 1689-7404.

  2008

  1. RADVAN, Michal. Místní poplatky. Daně dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí (Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax). In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008, p. 437-448; 459-499, 53 pp. Meritum. ISBN 978-80-7357-331-7.
  2. NECKÁŘ, Jan. Současnost a budoucnost transferových daní (Present and Future of Transfer Taxes). In Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 235 - 239. ISBN 978-80-210-4733-4.

  2007

  1. RADVAN, Michal and Petr HAVLAN. Czech Public Universities as Property and Tax Subjects. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007, p. 213-219. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  2. RADVAN, Michal. Perspektivy transferových daní v ČR (Perspectives of Transfer Taxes in the Czech Republic). In Stretnutie finančných právnikov – Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Financovanie verejnej správy (akuálne problémy). 1st ed. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007, p. 153-159. ISBN 978-80-8054-410-2.
  3. NECKÁŘ, Jan. Theoretical Aspects of Transfer Taxes. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007th ed. Voroněž: University of Voronezh, 2007, p. 298-304. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  4. RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě (Property Taxation in Europe). 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2007, 386 pp. EPH54. ISBN 978-80-7179-563-6.

  2006

  1. RADVAN, Michal and Jan NECKÁŘ. Majetkové daně z pohledu ekonomického (Property Taxes from the Economical Point of View). In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2006, p. 78-101. ISBN 80-248-1243-6.
  2. RADVAN, Michal. Místní poplatky. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí (část čtvrtá, hlava I, III, IV) (Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax (part 4th/I, III, IV)). In Obce 2006 - 2007. 1st ed. Praha: ASPI Publishing, 2006, p. 367-376; 387-424, 48 pp. Meritum - výkladová řada. ISBN 80-7357-151-X.
  3. RADVAN, Michal. Property Taxes in the Czech Republic de lege ferenda. In Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy. 1st ed. Grodno: Grodenskij gosudarstvennyj universitet imeni Janki Kupaly, 2006, p. 156-161. ISBN 985-417-835-8.
Display details
Displayed: 28/5/2024 06:43