Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. PAVLOVSKÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ. Dramatická výchova jako komunikační most v procesu prevence a intervence u dětí v riziku poruch chování (Drama education as a bridge for communication within the process of prevention and intervention of children at risk of behaviour disorder). In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: MU Brno, 2008. p. 75-75, 143 pp. ISBN 978-80-7315-167-6.
  2. BAZALOVÁ, B. Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách. (Sexuality and Sex Education for People with Mental Disabilities in Institutional Care). Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, vol. 18, No 3, p. 247-255, 66 pp. ISSN 1211-2720.
  3. STRAKOŠOVÁ, Zuzana. Využití nových médií ve výtvarných dílnách s mentálně postiženými (Use of new media in art workshop with mentally handiccaped). Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2008, vol. 18, No 1, p. 61-71, 140 pp. ISSN 1211-4669.
  4. 2004

  5. KUKLA, Lubomír. Mýty a skutečnosti o náhradní péči o děti v ČR (Myths and Realities in Substitute Care of Children in CR). Pediatrie pro praxi. 2004, vol. 5, No 5, p. 231-232. ISSN 1213-0494.
Display details
Displayed: 22/9/2023 22:28