Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Miššíková, G., Mačura, M. (eds) (2008) Topics in Linguistics, Issue 2 - March 2008. Politeness and Interaction.Review. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
 2. VAŘECHA, Miroslav, Michal ZIMMERMANN, Jana AMRICHOVÁ, Vladimír ULMAN, Pavel MATULA and Michal KOZUBEK. Prediction of localization and interactions of apoptotic proteins. Journal of Biomedical Science. BioMed website: BioMed Central, London, England, 2009, vol. 16, No 59, p. 1-14. ISSN 1021-7770.
 3. 2008

 4. REMSOVÁ, Lenka. Dramatická výchova a interaktivní divadlo, John Somers (Drama in education and interactive theatre, John Somers). In Sborník příspěvků Mezinárodní konference Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. p. 176 - 179. ISBN 978-80-7372-422-1.
 5. BITTNER, Michal, Klára HILSCHEROVÁ and John P. GIESY. IN VITRO ASSESSMENT OF INTERACTION OF HUMIC SUBSTANCES WITH 2,3,7,8-TCDD. In 28th International Symposium on Halogentaed Persistent Pollutants. 2008.
 6. VALDHANS, Jiří. Interakce komunitární procesní a kolizní úpravy deliktů za současného vlivu nestátních prostředků. (Mutual Interaction of EC procedural and conflict rule regulation of delicts with the influence of non-state regulation). In Úloha medzinárodného a európskeho práva v 21. storočí z pohľadu krajín V4. I. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008.
 7. JANÍKOVÁ, Marcela. Interakční vzorce ve výuce tělesné výchovy: Představení výzkumného projektu. (Interaction Patterns in the Physical Education: Presentation of the Research Project). In FRANIOK, Petr and Dana KNOTOVÁ. Učitel a žák v současné škole. Brno: MU, 2008. p. 105-111. ISBN 978-80-210-4752-5.
 8. JANÍKOVÁ, Marcela. Interaktionsmuster im (Sport)unterricht: Präsentation eines Forschungsprojekts. (Patterns of Interaction in the Physical Education: Presentation of Research Project). In SEEBAUER, Renate. Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien: LIT Verlag, 2008. p. 78-83. ISBN 978-3-7000-0826-2.
 9. SOJÁK, Petr. Osobnostní a sociální kompetence sociálního pedagoga se zaměřením na volný čas. (Personality and sociable competence of social pedagogue sight on leisure time). In Klapko, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky. Brno: MSD, Katedra sociální pedagogiky MU, 2008. p. 53 - 62, 221 pp. ISBN 978-80-210-4676-4.
 10. BITTNER, Michal, Klára HILSCHEROVÁ and John P. GIESY. Physiological effects of humic substances - danger or benefit? In Environmental changes and biological assessment IV. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 391. Ostrava: Univerzita v Ostravě, 2008. p. 12-16, 4 pp. ISBN 978-80-7368-451-8.
 11. SOJÁK, Petr. Profil osobnostní a sociální kompetence sociálního pedagoga pedagogických pracovníků. (Profile personality and sociable competence of social pedagogue in pedagogic profession). In In Lazarová,B; Kolář J. (ed) K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 212 pp. ISBN 978-80-210-4595-8.
 12. MISHRA, Navnit Kumar, Martin PETŘEK, Michaela WIMMEROVÁ, Anne IMBERTY and Jaroslav KOČA. Theoretical study of the lectin-carbohydrate interactions. In FEBS Journal Volume 275 Supplement 1. 2008th ed. Oxford (UK): Blackwell Publishing Ltd., 2008. p. 459. ISSN 1742-464X.
 13. 2007

 14. HUSKA, D., Ondřej ZÍTKA, Vojtěch ADAM, M. BEKLOVÁ, Soňa KŘÍŽKOVÁ, L. ZEMAN, A. HORNA, L. HAVEL, Josef ZEHNÁLEK and René KIZEK. A sensor for investigating the interaction between biologically important heavy metals and glutathione. Czech J. Anim. Sci. 2007, vol. 52, No 2, p. 37-43, 6 pp. ISSN 1212-1819.
 15. JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Discourse and Interaction 2. Review. Brno: PdF MU, Department of English, 2007.
 16. ZÍTKA, Ondřej, D. HUSKA, J. KUKAČKA, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, R. PRŮŠA, A. HORNA, Miroslava BEKLOVÁ, L. HAVEL, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Electrochemical study of interaction of glutathione with cisplatin. In Sborník příspěvků VII. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2007. p. 140-141. ISBN 9788021042353.
 17. LUKAS, Josef. Návrh koncepce diagnostiky vnitřního sociálního prostředí základní školy (Concept proposal of the diagnostics of the internal social environment in primary school). In Novinky v pedagogické a školní psychologii. 1st ed. Hradec Králové: ESF, IPPP R a AŠP SR a R, 2007.
 18. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. On Coherence in Written Discourse. In Complexity and Coherence. Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. Research in English and Applied Linguistics. REAL Studies 3. 1st ed. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2007. p. 127-145. ISBN 978-3-86727-215-5.
 19. SOJÁK, Petr. Osobnostní kompetence sociálního pedagoga se zamřením na volný čas (Personality competence of social pedagogue sight on leisure time). In Čech, T. (ed.) Výchova a volný čas 2. Brno: MSD, 2007. p. 133-135, 210 pp. ISBN 978-80-86633-97-8.
 20. SOJÁK, Petr. Projekt COPE for Teens. In Socialia 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. p. 527-532. ISBN 978-80-7041-741-6.
 21. SOJÁK, Petr. Rozvoj osobnostní kompetence pedagogů - Projekt COPE for Teens (Developement of personality competence of pedagogue - Project COPE for Teens). In RABUŠICOVÁ, Milada and Ladislav RABUŠIC. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. Brno: KONVOJ, 2007. p. 65-69, 6 pp. ISBN 978-80-7302-133-7.
 22. ADAM, Vojtěch, Ondřej ZÍTKA, D. HOUSKA, Soňa KŘÍŽKOVÁ, A. HORNA, M. BEKLOVA, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Sledovani interakce protinadorovych leciv s latkami obsahujicimi thiolovou skupinu (Investigation of interactions of anticancer drugs with thiols). In XXXI. Brnenske onkologicke dny. první. Brno: Masarykuv onkologicky ustav, 2007. p. 395-398. ISBN 978-80-86793-09-2.
 23. SEKOT, Aleš. Sociologické dimenze sportu (Sociological dimensions of sport). Studia Sportiva. Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2007, vol. 1, 2007/1, p. 66-75. ISSN 1802-7679.
 24. SOJÁK, Petr. Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence studentů a pracovníků v pedagogických a pomáhajících profesích (Specific forms of personality competence develepment of students and people working in pedagogical and assisting professions). In Wiegerová, A. (ed.) Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2007. p. 356-362. ISBN 978-80-969146-7-8.
 25. 2006

 26. ZIMMEROVÁ, Barbora. Component Placement in Distributed Environment w.r.t. Component Interaction. In Proceedings of the 2nd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS'06). Brno, Czech Republic: FIT VUT, 2006. p. 260-267. ISBN 80-214-3287-X.
 27. PETRLOVÁ, Jitka, Jan VÍTEČEK, Jiří BALOUN, Jiří PETŘEK, Vojtěch ADAM, Josef ZEHNÁLEK, Ladislav HAVEL, Libuše TRNKOVÁ, Miroslava BEKLOVÁ, Ladislav ZEMAN and René KIZEK. Elektrochemická analýza interakce thiolových sloučenin se speciálními doplňky výivy (An electrochemical analysis of interaction of thiols with additives). In Sborník příspěvků VI. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2006. p. 108-109, 125 pp. ISBN 80-210-3943-4.
 28. ŘEZÁČ, Jaroslav. HEALTHY RELATION SOCIALLY PSYCHOLOGICAL POINT O VIEW. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 311-320. ISBN 978-80-7315-119-5.
 29. ADAM, Vojtěch, Jitka PETRLOVÁ, David POTĚŠIL, H. BINKOVÁ, Z. HORÁKOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Libuše TRNKOVÁ, Bernd SURES, Přemysl LUBAL and René KIZEK. Platinova cytostatika a detekce jejich mozne interakce s DNA (Platinum medicaments and detection their possible interaction with DNA). In XXX. Brnenske onkologicke dny. první. Brno: Masarykuv onkologicky ustav, 2006. p. 81-84, 400 pp. ISBN 80-86793-06-0.
 30. IMBERTY, Anne, Michaela WIMMEROVÁ, Charles SABIN and Edward P. MITCHELL. Structures and Roles of Pseudomonas aeruginosa Lectins. In Protein-carbohydrate interactions in infectious diseases. VB: RSC Publishing, 2006. p. 30-48. RSC Biomolecular Sciences Series. ISBN 0-85404-802-2.
 31. 2005

 32. PETRLOVÁ, Jitka, Ondřej BLAŠTÍK, Libuše TRNKOVÁ, David POTĚŠIL, Radka MIKELOVÁ, Vojtěch ADAM, František JELEN and René KIZEK. Electrochemical study of metallothionein interaction with ethylendiamine- N, N, N`, N`- tetraacetic acid. In XVIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Coimbra: Redhose-Indústria Gráfica, 2005. p. 83-83.
 33. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Jií KALVODA, Ludk BLÁHA and Ladislav DUŠEK. Project INCHEMBIOL Interactions among the chemicals, environmental and biological systems and their consequences on the global, regional and local scales. In ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. 2005th ed. Brno, CR: Masarykova universita v Brn, 2005. p. 64. ISBN 80-210-3799-7.
 34. VOJTKOVÁ, Naděžda. Příprava talentovaných žáků ZŠ na konverzační soutěže v cizích jazycích (Preparation of talented students for conversation competition in foreign languages). MŠMT. Praha: MŠMT ČR, 2005.
 35. ŘEZÁČ, Jaroslav. Zdravý vztah; hledisko sociálně psychologické (Healthy relation; socially psychological point o view). In Škola a zdraví 21. 1st ed. Brno: Paido, 2005. p. 149-156. ISBN 80-7315-119-7.
 36. 2004

 37. VÍTOVEC, Jiří and Jindřich ŠPINAR. Betablokátory v léčbě arteriální hypertenze (Betablockers in the treatment of arterial hypertension). Postrgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, 2004, vol. 6, No 2, p. 28-32. ISSN 1212-4184.
 38. GREGEROVÁ, Miroslava and Pavel POSPÍŠIL. Construction material interaction in historical stone bridge structures. 1st ed. Netherlands: A.A. Balkema Publishers, 2004. 6 pp. Dimension stone. ISBN 90 5809 675 0.
 39. JUŘICA, Jan. Cytochrom P450 a klinicky významné interakce (Cytochrome P450 and clinically important drug interactions). Rigorózní práce. Brno: VFU Brno, 2004. 98 pp.
 40. KUCHAŘ, Milan and Jiří FAJKUS. Interactions of putative telomere-binding prooteins in Arabidopsis thaliana: identification of functional TRF2 homolog in plants. FEBS Letters. Netherlands: ELSEVIER SCIENCE BV, 2004, vol. 578, No 3, p. 311-315. ISSN 0014-5793.
 41. WIMMEROVÁ, Michaela, Charles SABIN, Edward P. MITCHELL, Martina BUDOVÁ, Catherine GAUTIER and Anne IMBERTY. Strukturní a termodynamická charakterizace interakcí mezi PA-IIL lektinem bakterie Pseudomonas aeruginosa a oligosacharidy na povrchu buněk (Structural and thermodynamical characterisation between PA-IIL lectin from Pseudomonas aeruginosa and oligosaccharides on cell surface). In The 8th Workshop of Biochemists and Molecular Biologists. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 20. ISBN 80-210-3321-5.
 42. WIMMEROVÁ, Michaela, Charles SABIN, Edward P. MITCHELL, Martina BUDOVÁ, Catherine GAUTIER and Anne IMBERTY. Strukturní a termodynamická charakterizace interakcí mezi PA-IIL lektinem bakterie Pseudomonas aeruginosa a oligosacharidy na povrchu buněk (Structural and thermodynamical characterisation between PA-IIL lectin from Pseudomonas aeruginosa and oligosaccharides on cell surface). In The 8th Workshop of Biochemists and Molecular Biologists. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 20. ISBN 80-210-3321-5.
 43. 2002

 44. TRNKOVÁ, Libuše, František JELEN and Irena POSTBIEGLOVÁ. Elimination voltammetry of short oligonucleotides. In Electrochemistry in Molecular and Microscopic Dimensions, 53rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Book of Abstracts. 1st ed. Frankfurt am Mai, Germany: Dechema e.V., Society for Chemical Engineering and Biotechnology,Frankfurt am Mai,Germany, 2002. p. 105.
 45. 2001

 46. ZEMAN, Josef. Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím (Long term interaction of atmospheric CO2 with carbonate water environment). In SMOLÍKOVÁ, Zdena. Geochémia 2001. Bratislava, Slovenská republika: PrirF UK, ŠGÚDŠ, 2001. p. 29-31. ISBN 80-88-974-33-X.
 47. ZEMAN, Josef. Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí (Dynamic interaction of sediments and water environment). In MÜLLEROVÁ, Hana. Geochémia 2001. Bratislava, Slovenská republika: PrirF UK, ŠGÚDŠ, 2001. p. 32-34. ISBN 80-88-974-33-X.
 48. 1999

 49. STŘELEC, Stanislav. Jedna z cest pregraduální přípravy studentů učitelství k vychovatelským kompetencím (One method (way) of the pregraduation preparation of the teaching profesion students for further pedagogical qualification). In Sociálně edukativní problémy mládeže a dospělých v reflexi pedagogické teorie a praxe. 1st ed. Brno: Česká pedagogická společnost, 1999. p. 65-68. ISBN 80-85615-81-9.
 50. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana NOVÁKOVÁ and Jana VINKLEROVÁ. Modulation of morphine behavioral effects by fluoxetine. In Farmakologický ústav LF MU. Abstracts, 17th Anniversary - 61st Annual Scientific Meeeting, College on Problems of Drug Dependence. 1999th ed. USA: College on Problems of Drug Dependence, 1999. p. 157.
 51. 1997

 52. VOBECKÝ, Miloslav, Arnošt BABICKÝ, Jaroslav LENER and Stanislav PAVELKA. Příspěvek ke studiu interakce bromu a jódu v životním prostředí. [Contribution to study of the environmental bromine and iodine interaction]. (Contribution to study of the environmental bromine and iodine interaction). Hygiena [IF=n.a.; SCI #cit.<3>]. 1997, vol. 42, 2,, p. 86-91. ISSN 1210-7840.
Display details
Displayed: 2/7/2022 22:39