Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2006

  1. HORSÁK, Michal. Princip hnízdovitosti (nestedness) druhového složení: výpočet a ekologické interpretace (The principle of nestedness of species composition: calculation and ecological interpretations). In Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a Slovenské limnologické společnosti, Nečtiny, 26-30 červen 2006. 2006. ISBN 80-239-7257-X.
  2. 2001

  3. KŠICOVÁ, Danuše. Balmontova Duše Českých zemí (The Soul of the Czech Lands by Balmont). In Litteraria Humanitas X. Slavistika a balkanistika Ivan dorovský. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 41-46, 7 pp. ISBN 80-210-2565-4.
Display details
Displayed: 27/1/2023 21:53