Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. OKÁČOVÁ, Marie. Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality?. Online. In Radová Irena (ed.). Laetae segetes iterum. Brno: Masarykova univerzita. p. 225-236. ISBN 978-80-210-4775-4
  2. URBANOVÁ, Ludmila. Intertextuality as a Merger of Patterns and Genres. Online. In South Bohemian Anglo-American Studies No.2, The Dynamics of the Language System. České Budějovice: University of South Bohemia, Pedagogical Faculty. p. 55-61. ISBN 978-80-7394-066-9
  3. URBANOVÁ, Ludmila. Stylistika anglického jazyka (English Stylistics). Online. English Stylistics. Brno: Barrister and Principal; Filozofická fakulta MU. 104 pp. Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-29-9

  2007

  1. OKÁČOVÁ, Marie. Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality?. Online. In Laetae segetes iterum
  2. CHOVANEC, Jan. Competitive Verbal Interaction in Online Minute-by-Minute Match Reports. Online. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita v Brně, vol. 32, -, p. 23-35. ISSN 0524-6881

  2005

  1. CHOVANEC, Jan. Czeching Out Puns and Clichés in Football Reporting. Online. In Theory and Practice in English Studies, Volume 3. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 61-67. ISBN 80-210-3930-2
  2. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Text Typology of Resolutions. Online. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 31, S11. Brno: Masarykova univerzita, vol. 31, S11, p. 19-33. ISSN 1211-1791
  3. CHOVANEC, Jan. The (un)conventional use of the simple past tense in news headlines. Online. In Patterns. A Festschrift for Libuše Dušková. 1st ed. Praha: Charles University in Prague. p. 71-81. ISBN 80-7308-108-3

  2004

  1. KŘÍSTEK, Michal. Funkce intertextových vazeb v pentalogii Karla Poláčka (také z hlediska komických efektů) (Intertextual links in K. Polaceks pentalogy). Online. GILK, E. (ed.). In Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Bokovice: František Šalé - ALBERT. p. 136-145. ISBN 80-7326-025-5

  2003

  1. STEHLÍKOVÁ, Eva. The encounter between Greek Tragedy and two Czech Playwrights in the Sixties. Online. Eirene. Praha: Ústav pro klasická studia AVČR, vol. 2003, XXXIX, p. 229-233. ISSN 0046-1628
Display details
Displayed: 23/4/2024 22:50