Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. DOKULIL, Miloš. Smysl "smyslu dějin", aneb též o potřebě "falešného vědomí", ale i o "liberalismu" (Meaning of the "meaning of history", or also about the need of a "false consciousness" and about "liberalism"). In T. G. Masaryk ve sporech 1886-1896 (od Rukopisů ke Karlu Havlíčkovi). 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2008. p. 31-60, 30 pp. ISBN 80-903628-6-9.
  2. 2007

  3. DOKULIL, Miloš. Masaryk a liberalismus (Masaryk and Liberalism). In Masarykův sborník XIII. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav-Archiv AV ČR, 2007. p. 157-184, 28 pp. ISBN 80-86495-40-X.
Display details
Displayed: 23. 4. 2019 14:15