Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

  1. VONKOVÁ, Erika and Jiří VÍTEK. Jan Patočka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1946-1948 (Jan Patočka at the Faculty of Eduacation of Masaryk University in Brno in the years 1946-1948). In Lesňák, Vacková. Jan Patočka a naše doba. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 6-11. ISBN 978-80-210-8958-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018.

  2017

  1. VONKOVÁ, Erika. Jan Patočka jako průvodce na cestě z podsvětí. (Jan Patočka as a guide on the way from the underworld). In Konference Jan Patočka a naše doba. 2017.

  2016

  1. VONKOVÁ, Erika. Výstava Jan Patočka na Pedagogické fakultě MU (Jan Patocka exhibition at the Faculty of Education). 2016.

  2014

  1. KOPŘIVA, Roman. Laudatio (v českém jazyce) (Laudatio (Czech version)). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 2 pp. Doctor honoris causa.

  2010

  1. ZOUHAR, Jan. O pojęciu cielesności u Jana Patočki (On the notion of corporeality at Jan Patočki). In KIEPAS, Andrzej and Elzbieta STRUZIK. Terytorium i peryferia cielesności. 1st ed. Katowice: Uniwersytet Sląski, 2010. p. 149-151. mimo edice. ISBN 978-83-926022-4-8.

  2007

  1. PAVLINCOVÁ, Helena. Polemiky Jana Patočky s novotomisty (Jan Patočkas controversies with neotomists). Editoři : Ivo Navrátil ; Tomáš Hermann. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Semily: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily, 2007. p. 69-75. ISBN 978-80-86254-16-6.

  2000

  1. ŘÍHA, Ota. Úvodní slovo na téma Jan Patočka a T. G. Masaryk. První. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 3 pp. Sborník: Jan Patočka, Češi a Evropa. ISBN 80-974B-2000 02.

  1999

  1. FOŘT, Bohumil. K reflexi Máchova díla u Jana Mukařovského a Jana Patočky. (On the reflections of Mácha's work by Jan Mukařovský and Jan Patočka.). Aluze. Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: UP Olomouc, 1999, vol. 1999, 3-4, p. 121-6, 6 pp. ISSN 12-12-5547.
Display details
Displayed: 2/3/2024 06:54