Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

 1. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k. ú. Adolfovice, okr. Jeseník) (Bělá pod Pradědem (cadastral territory of Adolfovice, Jeseník district)). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, vol. 54, No 2, p. 143. ISSN 1211-7250.
 2. 2012

 3. KOVÁŘ, Josef Jan. Záchranný výzkum hrádku Adolfovice, okr. Jeseník. (A Rescue Survey of the Adolfovice Castle, Jesenik District.). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 Brno. 2012.
 4. 2011

 5. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Život na středověkém hradě“ v jesenickém muzeu (An Exhibition "Life on the Medieval Castle" in the Museum of Jesenik). Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: Společnost přátel starožitností, 2011, vol. 2011, No 2, p. 117-118. ISSN 1803-1382.
 6. 2010

 7. NEUBAUEROVÁ, Michaela, Pavel MACHÁČEK and Josef Jan KOVÁŘ. Historie Jesenicka (History of Jesenik District). 2010.
 8. 2009

 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Jesenické kachle na výstavě "Krása, která hřeje" (Stove tiles of Jesenik at the exhibition "Beauty, which warms"). Jeseník. Město a lázně. Měsíční zpravodaj. Jeseník: Město Jeseník, 2009, 5/2009, No 1, p. 29.
 10. BALÍK, Stanislav. Okresy na severu. Komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník v letech 1989-2006 (The Districts in the Country's North. Local politics in the districts Šumperk and Jeseník in the years 1989-2006). 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 198 pp. Politologická řada, č. 29. ISBN 978-80-7325-174-1.
 11. 2008

 12. KOVÁŘ, Josef. Současný stav archeologie na Jesenicku (A current archaeological situation in the region of Jesenicko). Jesenicko. Vlastivědný sborník. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník, 2008, vol. 9, No 1, p. 84-85. ISSN 1213-0192.
Display details
Displayed: 21/10/2021 20:05