Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

  1. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ and Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014 (Ye Who Are Warriors of God 2014). Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.

  2005

  1. NECHUTOVÁ, Jana. Sto deset let od narození prof. Jaroslava Ludvíkovského (110 Years from the birth of Jaroslav Ludvikovsky). Universitas. Brno, 2005, vol. 2005, No 2, p. 21-22. ISSN 1211-3387.

  2004

  1. KOVÁŘ, Josef. Jubileum docenta Josefa Ungera (Doc. Josef Unger's jubilee). Castellologica Bohemica. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2004, vol. 9, No 1, p. 429-434. ISSN 1211-6831.
  2. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. K jubileu prof. PhDr. Vladimíra Podborského, DrSc. (To the Jubilee of prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.). In K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno: Ústav archeologie a muzeologie Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2004, p. 13-23. Studie FF MU. ISBN 80-210-3381-9.
  3. NECHUTOVÁ, Jana. Šedesát let od úmrtí Tadeusze Zielińského (60 Years from the Death of Thadeusz Zielinski). Revue Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2004, vol. 2004, No 2, p. 22-23. ISSN 1212-8139.
  4. SVOBODA, Mojmír. Životní jubileum prof. Josefa Švancary (Jubilee of professor Josef Svancara). In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2004, p. 30-32. ISBN 80-210-3497-1.

  2002

  1. SVOBODA, Mojmír. Třiatřicet roků symposií o duševním zdraví mládeže (Thirty three years of the symposiums on the youth's mental health). Brno: 20. sympozium Duševní zdraví mládeže, 2002. prvni vydani.
Display details
Displayed: 18/5/2024 23:56