Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

  1. KŘÍSTEK, Michal. Karel Poláček (1892-1945) – jeho svět, náš svět a některé konstanty. 2022.
  2. KŘÍSTEK, Michal. Karel Poláček (1892-1945) – jeho svět, náš svět a některé konstanty. In Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2022, p. 111-116. ISBN 978-80-280-0059-2.

  2007

  1. KŘÍSTEK, Michal. Tematizace války v přirovnáních Poláčkovy pentalogie. (War as a topic of comparisons in Poláček's pentalogy). TYDLITÁT, J. (ed.). In Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. Boskovice: František Šalé – ALBERT, 2007, p. 26-35. ISBN 80-7326-119-7.

  2004

  1. KŘÍSTEK, Michal. Funkce intertextových vazeb v pentalogii Karla Poláčka (také z hlediska komických efektů) (Intertextual links in K. Polaceks pentalogy). GILK, E. (ed.). In Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Bokovice: František Šalé - ALBERT, 2004, p. 136-145. ISBN 80-7326-025-5.

  1998

  1. POLÁČEK, Jiří. Karel Poláček ve čtenářské anketě Lidových novin (Karel Poláček in Lidové noviny - Readers Inguity). In Lidové noviny a Karel Poláček. První. Boskovice: Albert, 1998, p. 171-179. ISBN 80-85834-55-3.
Display details
Displayed: 14/6/2024 09:09