Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

  1. VACULOVÁ, Ivana. Fyzikální dovednosti žáků ZŠ a RVP. (Physical skills in basic school pupils and RVP). In Sborník příspěvků z konference 50 let didaktiky fyziky v ČR.. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. p. 141 do s.147, 7 pp. ISBN 978-80-244-1786-8.
  2. VLČKOVÁ, Kateřina. Umí se žáci na konci základního vzdělávání učit cizí jazyk? Evaluace kompetence k učení ve vzdělávací oblasti (cizí) jazyk a jazyková komunikace (Can the pupils at the end of compulsory education learn foreign language? Assessment of the competency to learning in the subject area of (foreign) language and language communication). Komenský. Brno: PdF MU, 2007, vol. 131, No 3, p. 4 -8. ISSN 0323-0449.
Display details
Displayed: 25/1/2022 10:08