Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

  1. ŠUBRTOVÁ, Jana. Einfluss der Projektmethode auf die Entwicklung der Schlüsselkompetenzen im Fremdsprachenunterricht (Influence of project method on the development of key competences in foreign-language teaching). In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. p. 58-64. ISBN 978-80-210-4469-2.
  2. 2006

  3. ZÍTKOVÁ, Jitka. Literární výchova na základní škole v kontextu kurikulární reformy českého školství (Literary education at basic school in the context of new curriculum). In Oborová didaktika pri príprave učiteľa materinského a cudzieho jazyka. 1st ed. Ružomberok: FF KU v Ružomberoku, 2006. 12 pp. ISBN 80-8084-082-2.
  4. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Pojetí a cíle vzdělávání podle RVP ZV, klíčové kompetence. Žilina: Katedra pedagogiky, psychologie a sociálnych vied FPV ŽU, Žilinská univerzita, 2006. 11 pp. ISBN 1336-5126.
  5. ŠIMBEROVÁ, Zuzana. Rozvíjení klíčových kompetencí v rámci firemního vzdělávání - návrh výzkumného projektu. (Key competences development as part of company-based education). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IV. Olomouc: Votobia Olomouc, 2006. p. 376-380, 380 pp. ISBN 80-7220-280-4.
  6. 2005

  7. ŠIMBEROVÁ, Zuzana. Klíčové kompetence v profesní sféře a jejich rozvoj - základní pojetí a východiska. (Key competences in professional area and their development). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. Olomouc: Votobia Olomouc, 2005. p. 97-100, 330 pp. ISBN 80-7220-246-4.
  8. VOJTKOVÁ, Naděžda. Modelové metodické semináře pro učitele cizích jazyků (Model methodology seminars for foreign language teachers). MŠMT. Praha: MŠMT ČR, 2005.
Display details
Displayed: 17/8/2022 06:25