Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

    1. CÍDLOVÁ, Hana and Miroslav FIALA. Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (1) (Do Not Hesitate and Shoot alias What Everything May Happen in Physical Chemistry Laboratory (1)). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, vol. 16, No 3, p. 140-142. ISSN 1210-3349. 2007.
Display details
Displayed: 14/4/2024 12:54